1 באוקטובר 2010

הרויאל סוסיאטי: "הגזמנו".

האקדמיה המלכותית ליקדום המדע (הרויאל סוסיאטי Royal Society ) היא האקדמיה למדעים של בריטניה, מוסד מכובד בקיים כבר יותר מ 350 שנה. בשנת 2007 היא פירסמה דו"ח בו היא אימצה את המסר החממיסטי במלואו. היא כתבה שאסונות אקלימיים חמורים עומדים להתרחש, ושהאנושות צריכה לתקן דרכיה מייד ולהקטין פליטותיה פן יחרב העולם. הדו"ח ההוא עורר התנגדות עזה בקרב רבים מהאקדמיה שטענו שהוא אינו משקף נכונה את הידע המדעי, ובעיקר אי הוודאויות שבטענות החממיסטים. האקדמיה עשתה בדיקה חוזרת ופרסמה כעת דו"ח חדש.
אין הרבה חדש בדו"ח החדש. הוא חוזר ומסכם את אותם הדברים אודות האקלים שכבר פורסמו מיליון פעם:
ריכוז הפד"ח (וגזי חממה אחרים) באטמוספרה גדל בעיקר בגלל שריפת דלקים פחמיים על ידי האדם. גזים אלה יוצרים התחממות ששיעורה המשוער עשוי להיות +1 מעלה במאה השנים הבאות, עם עליית מפלס פני הים ב 20 ס"מ. בנוסף ישנם תהליכי היזון חוזר שעלולים להגדיל או להקטין השפעה זו. תהליכים אלה לא מובנים עד הסוף. המודלים הממוחשבים מראים מרווח גדול של תחזיות, אבל חוסר הוודאות גדולה מפני שאין אנו יודעים את השפעתם של גורמים רבים.
כמו כן הם מציינים ששינויי האקלים מושפעים מגורמי שינוי פנימיים, טבעיים, ולא רק מ"אילוצים" (forcings) שנובעים מגזי חממה, ואין אנו יודעים בדיוק מה חלקו של כול אחד מהם בשינויים שניצפו כלומר – מה טבעי ומה נגרם על ידי בני אדם.
מה ששונה בדו"ח זה זו נימת הדברים יותר מאשר התוכן. יש ציון יותר בולט ומפורש של חוסר הוודאות והשטחים של ידע חסר.הם מודים  שהמדע לא מיושב ולא מסוכם. תחומים גדולים מתאפיינים בידע לקוי וחסר, ודורשים מחקר נוסף.
הדו"ח בא לתקן את הדו"ח הקודם מ 2007. עצם פירסום התיקון מלמד שהם מודים שהדו"ח של 2007 היה לקוי ובלתי מדעי, והיסטרי מדי. הם מכניסם לדו"ח הזה נימה של זהירות, אך עדיין לא מספיקה, לדעתי. הדו"ח הזה, למרות האזהרות הרבות שבו, עדיין מייחס יותר מדי חשיבות למודלים האקלימיים, ולא מדגיש מספיק את האופי הספקולטיבי והבלתי מבוסס שלהם.
יעקבאין תגובות: