26 באוקטובר 2010

"מפלצת" אי הוודאות במודלים אקלימיים


ד"ר ג'ודי קורי, מדענית אקלים ידועה, מקדישה פוסט בבלוג שלה לשאלה החשובה: מה מידת המהימנות של מודלים אקלימיים, מה אפשר ללמוד מהם ומה לא.
תשובתה הקצרה: "אני לא בטוחה". הנה כמה משפטים מהקטע:
"התחלתי לחשוב על אי הוודאות של מודלים אקלימיים, והמידה שבה היא באה (או יותר נכון – לא באה) לידי ביטוי בדוחות ה IPCC ". "מפלצות חוסר הוודאות הן תולדה של מפלצת הסיבוכיות complexity ".
"אני חושבת שיש בעיות עמוקות וחשובות שלא זוכות למספיק תשומת לב וחקירה, ביחוד לנוכח הרמה הגבוהה של בטחון שה IPCC נותן למסקנות שהוסקו על סמך המודלים, ביחס לייחוס ההתחממות [לבני האדם] ולרגישות האקלים".
בעברית פשוטה: רמת הוודאות של מסקנות ה IPCC, המבוססות בעיקר על מודלים, נמוכה.
"המורכבות של המודלים נובעת מאי-הליניאריות של המשוואות, ריבוי המימדים (הנעלמים) – ריבוי (מיליונים) דרגות חופש, והקשר ההדדי (התלות) של תת מערכות רבות."
"אי היכולת לשחזר אירועי העבר מדגיש את החסרונות של המודלים האקלימיים, ואת הצורך להשקיע הרבה בשיפורם. אבל הצלחה בשיחזור העבר (לו הושגה) הייתה נותנת רק בטחון מועט באמינות התחזיות לעתיד" – כי המורכבות הגדלוה אינה מאפשרת להסיק מסקנות פשוטות מהעבר לעתיד.
"מודלים ממוחשבים הפכו לכלי המרכזה של מדעי האקלים, לעיתים ע"ח כלים יותר מסורתיים כמו חישובים תיאורטיים-פיסיקליים או עריכת ניסויים ומדידות. קהילת מדעני האקלים מוזהרת בזאת מפני הסתמכות יתר על מודלים אקלימיים במחקריהם, בייחוד נוכח חוסר הוודאות המבני שלהם."
הפוסט ארוך, מפורט ויסודי, ונכתב על ידי מומחית, שעבדה מקרוב עם המודלים. יש בו קישוריות למחקרים ודעות רבות בנושא. ולבסוף – יש בו 202 קומנטס של אנשים מביני דבר, בעיקר של אנשים בעלי נסיון עם מודלים מתחומים אחרים. כולם אומרים: מודל חייב להיות מאומת verified – חייבים לערוך ניסויים מעשיים ומדידות שיאמתו אם המודל מתאים למציאות אותה הוא מנסה לתאר. מודל שלא אומת – אינו אמין. אין אנו יכולים לדעת את מידת התאמתו למציאות. זה המצב עם מודלים אקלימיים.
יעקב

בתמונה מעל המודל המשולב: 

This coupled climate model of Earth uses of data from the NCAR Community Climate Model, the Los Alamos National Laboratory Parallel Ocean Program, and the Naval Postgraduate School sea-ice model.
(Gary Strand, NCAR)

אין תגובות: