26 במאי 2011

נקודות הסכמה (?)ד"ר ג'ודי קורי
ובישופ היל כתבו קטע על נקודות ההסכמה וחוסר ההסכמה בין החממיסטית למכחישים (או בין המודאגים לספקנים)
בנושא ההתחממות הגלובאלית. הנה נקודות ההסכמה, כפי שסיכם אותן ד"ר אריק וולף בסמינר שהיה בקיימברידג'.

1. פד"ח סופג קרינה אינפרה אדומה, כפי שמוכיחים ניסויי מעבדה. 
ג'ודי קורי (ג'ק) -  (וכולם): אמת.
2. אפקט "החממה" (למרות שמו הבעייתי) הוא ממשי. כדור הארץ חם יותר בזכות גזי החממה, פד"ח ואדי מים.
ג'ק: אמת.
ספקנים אומרים: לא ברור מה חלקו של הפד"ח, אם בכלל. גזי חממה מחממים את כדור הארץ, אך העיקרי בהם הם אדי המים.
3. אפקט החממה לא מגיע לרוויה עם עליית הריכוז של הפד"ח.
ג'ק: נכון, למרות שהנושא לא פשוט.
הספקנים אומרים: ספיגת גלי אינפרא אדומים בהחלט יורדת (יחסית) עם עליית ריכוז הפד"ח, גם אם לא עד כדי רוויה. 
4. ריכוז הפד"ח באטמוספירה עלה במידה ניכרת ב 200 השנים האחרונות.
ג'ק (וכולם) מסכימים.
5. כמעט כולם מסכימים שעליית ריכוז הפד"ח נגרמת על ידי בני אדם, בעיקר על ידי שריפת דלק פחמי.
ד"ר יאן פלימר חושב שלהרי געש חלק נכבד.

ג'ק: החלק של בני האדם אינו מוטל בספק, השאלה היא איזה חלק נגרם על ידי בני אדם ואיזה על ידי גורמים אחרים.
6. אם אנו מסכימים לטענות עד כאן – נובע שאנו צריכים לצפות להתחממות כול שהיא.
ג'ק: טענה חלקית, לא מדויקת.
ספקנים רבים אומרים שגם אם הפד"ח גורם להתחממות בניסויי מעבדה, הרי באטמוספרה הוא רק מרכיב קטן ביותר מבין אינספור רכיבים, וייתכן שהשפעתו הכמותית על ההתחממות היא זניחה.
7. אני חושב שכולם מסכימים שהייתה התחממות ב 50 השנים האחרונות.
ג'ק – אין ספק בקשר למגמה – מגמת התחממות, יש ספק בקשר לשיעור, אם השיעור של ההתחממות האמיתי הוא כפי שטוענים.
8. אין הסכמה על הגורמים להתחממות. אבל אני חושב שיש הסכמה שתפקידה של השמש קטן.
ג'ק: יש חוסר הסכמה מוחלט באשר לגורמי ההתחממות. אפילו בדו"ח ה IPCC נאמר שאיננו מבינים היטב את השפעת השמש.
הספקנים: השאלה הגדולה היא מה חלקם של תהליכים טבעיים רגילים (שאיננו יודעים את כולם, השמש היא אחד מהם) לעומת חלקם של בני האדם. ההתחממות אינה חורגת מהתחממויות טבעיות בעבר.
9. בנושא עליית מפלס פני הים: הרוב מסכימים שאכן פני הים עולים, חוץ מד"ר מולנר שטוען שאינם עולים.
ג'ק: הנושא מסובך. אין טעם לדבר על עליה גלובאלית. עליית פני הים מושפעת מגורמים מקומיים, והסיכון שבה גם כן מקומי.
אני: העלייה שנצפתה עד היום היא בסדר גודל 20-30 ס"מ למאה שנה ואין סימנים לגידול הקצב.
10 . הנושא החשוב והעיקרי מכול נתון במחלוקת עמוקה. זהו נושא הפיד-בקים, ההיזון החוזר – עד כמה תגרום עליית הטמפרטורות בגין הפד"ח לתהליך שרשרת של עליות נוספות. ד"ר וולף הציע לקבל את קביעת ה IPCC שהכפלת ריכוז הפד"ח (רגישות האקלים) תגרום לעלייה של 2-4.5 מעלות בטמפרטורה הגלובלית . רבים לא הסכימו. אז הציע להסכים על עלייה צפוי של מעלה אחת, בגלל הפד"ח ללא פיד-בקים. גם לזה אין הסכמה מלאה. 
ג'ק: זה נושא חוסר הוודאות העיקרי. אינני קונה את טענת ה IPCC ("מאד סביר"). איננו יודעים.

הסיכום של ג'ודי קורי: יש מעט מאד נושאים חשובים שעליהם יש הסכמה, והרבה נקודות מפתח נתונות למחלוקת מדעית לגיטימית, הנובעת מכך שידיעותינו בנושאים אלה מאד חלקיות.

הסיכום שלי: הטענות העיקריות של החממיסטים אינן מבוססות. לא ברור בכלל שיש התחממות יוצאת דופן, לא ברור בכלל שההתחממות הולכת להיות הרת אסון, לא ברור בכלל מה תפקידו של הפד"ח (בני האדם) בכול זה. הטענות של החממיסטים (ושל ה   IPCC ) כאילו החלק המדעי ברור וידוע אינן אמת.
קראו גם את הקומנטס בבלוג של קורי ושל בישופ היל.


יעקבאין תגובות: