6 במאי 2011

עדכון מפלס פני הים.


הנה הגרף האחרון של מדידות מפלס פני הים בעזרת לווינים, כפי שחושבו על ידי אונ' קולורדו, המתמחה בנושא.
Updated: 2011-05-05

המדידות מראות באופן עיקבי וברור עלייה של כ 3 מ"מ לשנה, שהם 30 ס"מ למאה שנים. זה נמצא בתוך התחום של 18-59 ס"מ אותו מנבא ה IPCC AR4 . אנו גם רואים בשנה האחרונה האטה ברורה בקצב העליה, אם כי היא קצרה מדי וייתכן שאין לה משמעות.
לאחרונה התפרסמו כמה מחקרים ומאמרים שטוענים שה IPCC טעה, ויש חשש לעליית פני הים בקצב של 1-2 מטר במאה שנים. נבואות קודרות. בינתיים לא רואים את זה בנתונים. הטענות האלה מצוצות מהמודלים.
יעקב 

אין תגובות: