30 במאי 2011

סוף התחנות הגרעיניות בגרמניה.ממשלת גרמניה קיבלה החלטה חדשה, לסגור את כול תחנות הכוח הגרעיניות עד שנת 2022. לגרמניה יש 17 תחנות כוח גרעיניות, שסיפקו, עד לאחרונה, 23% מאנרגיית החשמל.
בשנת 2000 התקבלה החלטה, על ידי ממשלת הקואליציה –סוציאל-דמוקרטים-ירוקים לסגור את כול התחנות הגרעיניות עם תום 40 שנים של אורך חיים מתוכנן לכל אחת מהן – שפירושו שהתחנה האחרונה תיסגר עד 2022. ממשלת מרקל השמרנית ביטלה החלטה זו והחליטה לפני שנה להאריך את חיי התחנות בכ 8-13 שנים, בגלל מחסור בחשמל. החלטה זו בוטלה היום, וממשלת גרמניה הנוכחית בעצם מאשררת את ההחלטה של קודמתה.
7 מ 17 התחנות, הישנות ביותר, נסגרו לאחרונה, בעקבות פוקושימה, לשלושה חודשים לבדיקות. כעת הוחלט לא לחזור ולהפעילן, כלומר – סגירתן סופית. התחנות האחרות יסגרו בהדרגה, האחרונה שבהן (הכי חדשה) עד 2022.
מאיפה ייקחו חשמל ? שאלה טובה.
השר לאיכות הסביבה הבהיר שהממשלה תדאג שלא יהיו שיבושים באספקת החשמל. אבל מדיבורים לא ניתן להפיק חשמל.
כצעד ראשון הודיעה גרמניה לשכנותיה, שהיו קונות אצלה חשמל בעבר, שישכחו מזה. גרמניה לא תמכור יותר חשמל לשכנותיה. שמעתם, דנמרק ? מעכשיו יהיה לכם חושך כאשר הרוח לא נושבת. לגרמנים לא איכפת שתשבו בחושך.
באשר לגרמניה עצמה – צריך להתחיל במרץ לבנות תחנות כוח פחמיות או על גז. אם הירוקים הגרמנים יחסמו גם את בניית התחנות הפחמיות, כמו שהם נוהגים, תשב גרמניה בחושך, למרות ההבטחות החגיגיות של ממשלתה.


תוספת:

מנבאים תחילתו של עידן הדה-אינדוסטריאליזציה - ביטול התעשייה, או המהפכה האנטי תעשייתית בגרמניה שתגרם בגלל מחסור בחשמל. כלומר - ייתכן שתתגשם באיחור מה תכניתו של הנרי מורגנטאו אשר הציע ב 1945 להפוך את גרמניה לארץ חקלאית שייאסר עליה פיתוח התעשייה, בשל פשעי המלחמה, וכדי להמנע ממלחמה נוספת.
אבל ייתכן שהגרמנים יינצלו מחושךהם החלו עוד בשנה שעברה בתכנית לבניית 26 תחנות כוח פחמיות חדשות. פחם יש להם בשפע, וחשמל צריך. כול הדיבורים על רוח ושמש זה כס"ת לפיתוח האמיתי עם תחנות פחמיות. התחנות הפחמיות נחוצות בכול מקרה, כדי להחליף תחנות פחמיות אחרות שמספקות כ 80% מהצריכה, והולכות ומזדקנות וזקוקות להחלפה.
יעקב

אין תגובות: