6 ביוני 2014

תכנית הפליטות של הנשיא אובמה


הנשיא אובמה הודיע השבוע על תכנית חדשה לצמצום פליטות הפד"ח בארה"ב. לפי התכנית תטיל EPA (הסוכנות לשמירת הסביבה של ממשלת ארה"ב) על המדינות לנקוט באמצעים על מנת לצמצם את הפליטות מתחנות כוח ב 30% עד 2030, לעומת הפליטות ב 2005.

מעריכים שהתכנית תביא לסגירה של תחנות כוח פחמיות רבות. בסוף 2012 פעלו בארה"ב  כ 1300 תחנות כוח פחמיות בגדלים שונים. הגיל הממוצע שלהן הוא 42 שנה (זקנות מאד) ו 11% מהן – גילן 60 שנה או יותר. רבות מתחנות הכוח האלה עומדות להיסגר במילא, בשנתיים הקרובות,  מחמת הגיל והבלאי, וגם בגלל תקנות חדשות שפורסמו השנה המחמירות את הדרישות למניעת פליטה של כספית.

תחנות הכוח הפחמיות הפיקו כ 39% מהחשמל בארה"ב השנה, והיו צפויות, ללא התקנות, לעלות ל 41% ב 2030. מטרת התקנות היא להקטין את החלק המופק מפחם לכ 30% - כלומר – גם בשנת 2030, עדיין יפיקו 30% מהחשמל בתחנות כוח פחמיות. EPA  מניחה שהירידה בכמות הפחם שתישרף ב 2030, לפי התקנות החדשות, תהיה של כ 25-27% לעומת המצב הנוכחי (ללא התקנות החדשות).

יש לציין כמה נקודות: ראשית כול – למה נבחרה שנת 2005 כשנת בסיס? כי ב 2005 היה שיא של פליטות פד"ח בארה"ב, מאז התרחשה כבר ירידה של כ 12% בפליטות, כך שהירידה הנוספת אותה שואפות התקנות החדשות להשיג אינה גדולה כול כך. הירידה עד כה התרחשה בגלל שתי סיבות עיקריות: המשבר הכלכלי של 2008 שהביא לסגירה או צמצום בפעולות של בתי חרושת, ובגלל הפקת גז זול בשיטת הפרקינג, שדוחק רגליו של הפחם בזכות המחיר הנמוך. יש לציין שארגונים ירוקים מתנגדים בחריפות להפקת גז בשיטת הפראקינג ואף הביאו לאיסור השיטה במדינת ניו יורק.

מה שפורסם כעת היא רק הצעה לתקנות של EPA, הן עוד לא נכנסו לתוקף. כעת יהיה תהליך של שנה להגשת התנגדויות, והתקנות הסופיות, המתוקנות צפויות להתפרסם ב 2015. אז יקבלו המדינות זמן של שנתיים כדי להציג ל EPA  לאישור תכנית מפורטת משלהן לעמידה בדרישות. הרבה דיונים, דחיות ואף תביעות משפטיות צפויות, ולא ברור אם, ומתי יתרחש מהו של ממש בנידון.

השורה התחתונה היא שהכול דיבורים. מדברים על שיפור ב"יעילות האנרגטית" (כלומר צמצום הצריכה), מדברים על תכנית של מכסות פליטה סחירות, כדוגמת התכנית שכבר התקבלה בקליפורניה וב 8 מדינות ניו אינגלנד. התכנית הזו מטילה מס על פחם ויוצרת הכנסה למדינה, אבל לא ברור אם ובכמה היא עוזרת לצמצם פליטות. עובדה היא שאין שיטות טובות לייצר חשמל ללא פליטות (חוץ מגרעין), ולכן כול הדיבורים היפים לא יכולים להוביל לצמצום גדול בפליטות. מזל הוא לכן, שהתכנית הזו אכן לא דורשת צמצום כזה גדול. חלק מתחנות הכוח הפחמיות הישנות ייסגרו, רובן עמדו להיסגר במילא. יחליפו אותן תחנות גזיות (שפולטות פחות), תחנות פחמיות חדשות, שיעילות יותר מהישנות ולכן גם כן פולטות קצת פחות, וגם – הפעלה של התחנות הקיימות במשך שעות ארוכות יותר.

התכנית הזאת היא בעיקר למטרות סמליות ופוליטיות – כדי להראות לבסיס הבוחרים הירוק של המפלגה הדמוקרטית שאובמה "עושה משהו" נגד הפליטות. כזכור, ניסה אובמה להעביר חוק פדראלי למכסות פחם סחירות, בשנת 2009-10, אך נכשל בקונגרס. הפעם הוא מנסה להשיג אותה מטרה תוך שימוש בסמכויות של EPA  למניעת זיהום האוויר. EPA  סיווגה, לצורך זה, את הפד"ח כ"מזהם" שנתון, לכן, לסמכותה, דבר שמנוגד לאמת – כי הפד"ח אינו מזהם אוויר המזיק לבריאות.

גם אם היעדים של התקנות האלה (צמצום פליטות מהפקת חשמל ב 30%) יושגו, ההשפעה על האקלים תהיה אפסית. אבל – ספק גדול אם היעדים יושגו. כמו כול דבר במלחמה נגד שינויי האקלים – הכול סמלים והרגשה טובה (שעושים משהו), ולאו דווקא מהו ממשי. אבל, צריך לציין שתקנות אלה פחות מטורפות מהתקנות על שריפת המזון (מנדטים לשימוש באתנול) או שריפת היערות ("ביו-מסה").

יעקב

אין תגובות: