8 בספטמבר 2014

על מצב מערכת החינוך - הסתה שקרים ודרך ארץ

"למידה משמעותית" 2014: תלמידי בית ספר מפגינים וצווחים נגד אישור להפקת נפט בישראל

בפוסט קודם "אֵשׁ וְתִימְרוֹת עָשָׁן: מה לומדים על התחממות גלובאלית בבית הספר" כתבנו על ההטפה המתנהלת בבתי הספר ומצאה את מקומה בספר הלימוד בגאוגרפיה, כפי שעולה מנייר עמדה בנושא שפורסם על ידי מרכז איין ראנד בישראל בתאריך 31 באוגוסט 2014. 


בתמונה משמאל: מתוך ספר הלימוד לחטיבות העליונות: ישראל "מבזבזת זמן רב" ו"הסכמים מחייבים" שלא היו.
בעמ' 35 בנייר הביקורת על ספר הלימוד נכתב:

"תמוה ביותר שבמסגרת החינוך הממלכתי מוסבר לתלמידים מהם דרכי הפעולה שעל הממשלה לנקוט בהתמודדות עם התחממות גלובלית, תוך רטינה אנטי-דמוקרטית על כך ש"ישראל מבזבזת זמן רב בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים הקשורים לקידום אנרגיות מתחדשות".

באופן מטעה נכתב כי "ההסכמים שנחתמו בשנת 2009 בקופנהגן מחייבים את ישראל". המצב הוא שההסכמים שנחתמו בקופנהגן אינם מחייבים את ישראל בשום מובן משפטי וישראל גם לא חתמה עליהם. הניסוח הופך את הצהרת הכוונות הטקסית של הנשיא פרס בועידת קופנהאגן לבעלת תוקף מחייב שאין לה בשיטת הממשל הנהוגה בישראל.

בנוסף מתוארות בהדגשה ביחידה סדרה של "החלטות" ממשלה היוצרות מצג מטעה בעיני התלמידים. 

הניסוח בספר הלימוד מזין כעס המשתקף גם בטענות והפגנות אקטיביסטים בארגוני סביבה המאשימים את הממשלה בהתעכבות במימוש החלטותיה. לאחר קריאת היחידה לא יוכלו התלמידים להבין כי בפועל לא התקבלו החלטות כאלו שהוצגו להם וחלקם יחושו את הצורך האידיאליסטי אך חסר הביקורת העצמית להצטרף למחאות פוליטיות אלו."

כמו"כ ציין נייר העמדה כי:

"הטענה המוצגת לתלמידים היא שההערכות לשינויי האקלים מחייבת מעבר ל"אנרגיות מתחדשות". הדרישה להפקת "אנרגיה מתחדשת" מוצגת בהתעלמות מכך ששימוש באמצעים כמו לוחות סולאריים וטורבינות רוח היא יקרה, מזיקה לסביבה, לא יעילה ולא צפויה אפילו להתקרב ליכולת לספק את דרישות האנרגיה של חברה תעשייתית מודרנית"

עד כאן נייר העמדה...

חלפו יומיים בלבד מפרסום הנייר ונתקלנו בהדגמה חיה של התממשות חששותינו. בתאריך 2 בספטמבר, גילינו כי ההטפה לאקטיביזם פוליטי לא נעצרה בספר הלימוד אלא הפכה לחלק מהפעילות הממוסדת של בתי הספר.

להפגנה שאורגנה על ידי תנועות ירוקות מול ישיבת הועדה המחוזית שדנה באישור מיזם פיילוט להפקת נפט בישראל בבוקר ה-2 בספטמבר, הובאו תלמידי בי"ס בהסעה (במקום יום הלימודים השני בשנת הלימודים שנפתחה ב-1 בספטמבר) כשהם מוסתים, מניפים שלטים ומצווחים סיסמאות נגד הפקת נפט ובעד אנרגיות מתחדשות. (לצפייה בוידאו).

בוידאו ניתן לראות גם את הרמה החינוכית הירודה של התלמידים, הבורות והחוצפה של מענה לשונם המדגימה את חוסר האחריות ההורית ופשיטת הרגל של מערכת החינוך שהפקירו את תהליך חינוכם והשכלתם. 

כך נסגר מעגל המבוסס על הטעיות ושקרים המוביל לשנאה בלתי-רציונלית לדלקים הפוסיליים, בשילוב הפחדות חורבן המובילה להשקעות ענק במיזמים לא כלכליים ולא מועילים, מעגל המגייס אליו עוד אזרחים בורים ומוסתים.

טירוף מערכות ירוק בחסות משרד החינוך. "למידה משמעותית" 2014: תלמידים וסיסמאות בהפגנה בבוקר ה-2 בספטמבר


אין תגובות: