4 בדצמבר 2014

טמפרטורות נובמבר


הגרף למעלה מראה את הטמפרטורות העולמיות כפי שנמדדו על ידי הלוויין וחושבו על ידי UAH, עד חודש נובמבר 2014. הלוויינים מודדים את מידות החום (הטמפרטורות) הטרופוספרה הנמוכה (החלק של האטמוספרה הסמוך לכדור הארץ) – וזה שונה מעט ממדידות הטמפרטורה על פני כדור הארץ, שנעשות במכשירים הממוקמים כ 1.5 מ' מעל פני האדמה או הים. רואים ששלושת החודשים האחרונים – ספטמבר, אוקטובר ונובמבר היו באמת יחסית חמים (יחסית אולי ל 2013 או 2012) , אבל לא התחממות גדולה או חריגה לעומת שנים קודמות.

יעקב

אין תגובות: