5 בדצמבר 2014

העצירה בהתחממות עדיין נמשכת

למרות הכותרות שכבר הופיעו ועוד יופיעו לרוב "השנה החמה ביותר בהיסטוריה".


הגרף שלמעלה הוכן על ידי הלורד מונקטון, על פי מדידות הטמפרטורות של  RSS. (הקטע הקודם שלנו התייחס למדידות הלוויין השני UAH ). מאז אוקטובר 1996 לא הייתה התחממות, וקו המגמה מראה על אפס (לא עלייה ולא ירידה). העצירה נמשכת 18 שנים וחודשיים, וזאת למרות המשך העלייה הרגילה בריכוזי הפד"ח באטמוספרה.

בגרף השני רואים שילוב של הטמפרטורות של שני הלוויינים – UAH+RSS – בקו כחול, מול תחזיות המודלים (לפי IPCC FAR) – בקו אדום. ההתחממות במציאות הרבה יותר נמוכה מתחזיות המודלים לתקופה 1990-2014. על פי המגמה של הקו הכחול – שיעור ההתחממות הצפוי הוא 1.4 מעלות למאה שנה – לא שיעור מדאיג.

אפילו אם נלך אחורה לשנת 1950, השנה שמקובל לחשוב שבה החלו גזי החממה מעשה ידי האדם להשפיע על האקלים, נראה שמאז ועד עתה (1950-2014) מגמת ההתחממות היא 1.2 מעלות למאה שנה (לעומת תחזית ממוצעת של ה IPCC  של 3 מעלות).

קטע הזמן של 10 שנים עם ההתחממות הכי מהירה מאז 1950 – הראתה התחממות בקצב 2 מעלות למאה שנה, לא יותר. קצב ההתחממות מאז 1990, השנה בה התפרסם דו"ח IPCC הראשון הוא פחות מ 1.4 מעלות למאה שנה, פחות מחצי מתחזית ה IPCC.

את הגרף שלמעלה מביא ד"ר קרל מרס, מה RSS. גם בו רואים היטב שהטמפרטורות שנמדדו על ידי RSS  (הקו השחור)  נמוכות במידה ניכרת מהתחזיות של המודלים האקלימיים השונים (הקווים הירוקים). ד"ר מרס אומר: "המכחישים טוענים שהסיבה לפער בין התחזיות של המודלים למדידות היא תוצאה של בעיה יסודית במודל הפיסיקלי של המודלים האקלימיים, ומתעלמים מהסברים אפשריים אחרים. לכן הם מסיקים, בטעות, שהרגישות האקלימית היא נמוכה בהרבה מאשר מקובל לחשוב". כלומר ד"ר מרס אינו מכחישן אלא חממיסט כשר, כך הוא מעיד על עצמו. הוא אומר: "יש לנו בטחון גדול למדי שהמודלים מסוגלים לחזות, לפחות בגדול, את התכונות הבסיסיות של שינויי האקלים". בטחון שאינו מתערער לעולם, לא חשוב מה הפער, ההולך וגדל, בין תחזיות המודלים למציאות.

בנוסף אפשר לקרוא שוב על הגוזמאות הרבות של הגופים השונים ואמצעי התקשורת בדיווחיהם על "השנה החמה ביותר", שהינה חמה ביותר בשיעור של 0.01 +- 0.1   מעלות צלסיוס...


יעקב

אין תגובות: