3 בפברואר 2014

שיא בשטח הקרח הימי באנטרקטיקה.


שטח הקרח הימי באנטרקטיקה הגיע ב 31 בינואר לשיא מאז תחילת מדידות הלוויין, ב 1979, והוא 4.54 מיליון קמ"ר. זהו היקף גדול ב 26% מהממוצע של שלושים השנים 1980-2010 (לתאריך 31 בינואר).

ההיקף המינימלי העונתי צפוי בסביבות 20 לפברואר. המינימום הגבוה ביותר עד כה (מאז תחילת המדידות) היה ב 2008, ושיעורו היה 3.691 מיליון קמ"ר. יש סיכוי שהשנה ירשם שיא חדש להיקף העונתי המינימאלי.
היקף הקרח העולמי (כולל הארקטי) נמצא כעת על קו הממוצע הרב שנתי. העלייה בהיקף הקרח האנטרקטי מקזזת את הירידה בהיקף הארקטי (הצפוני).גם לד"ר קורי יש קטע חדש על העלייה בשטח הקרח האנטרקטי. (עם קישוריות לקטעים נוספים באתרים אחרים). בעדותה בפני הקונגרס היא ציטטה מתוך דו"ח ה IPCC  מס' 5 את המילים האלה:

“It is very likely that the annual Antarctic sea ice extent increased at a rate of between 1.2 and 1.8% per decade between 1979 and 2012.”
“There is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979, due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability.”
תרגום: קרוב לוודאי (very likely ) ששטח הקרח הימי האנטרקטי גדל בשיעור בין 1.2% ל 1.8% לעשור, בין 1979 ל 2012. ההבנה המדעית שלנו לסיבות הגידול בקרח היא קטנה, בגלל הסברים מדעים לא שלמים וסותרים, באשר לסיבות הגידול, והערכות חלשות של התנודות הטבעיות.
כלומר: ה IPCC  מאשר שיש גידול ושלא ידוע למה. המודלים האקלימיים לא חזו את העלייה בקרח האנטרקטי, הם דווקא ניבאו ירידה [על  סמך הרגשת הבטן של החממיסטים]. כעת, לאחר מעשה, יש למדענים, כמובן, הרבה הסברים – כלומר השערות. הרבה הסברים = לא יודעים.
יעקב

אין תגובות: