28 בפברואר 2014

חקלאות אורגנית וזיהום מי תהום - לא מה שחשבתם


אנו רגילים לחשוב על חקלאות אורגנית במונחים של בריאות ורגישות סביבתית, על פי כן, מחקר חדש של חוקרים מהמכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן-גוריון ומרכז וולקני מראה כי על אף התפיסה הרווחת, חקלאות אורגנית אינטנסיבית עלולה לגרום לזיהום מתמשך במי תהום.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב פרסמה את תוצאות המחקר: "למרות שחקלאות אורגנית נתפסת בעיני הציבור כידידותית לסביבה ומתוקף כך גם פחות מזהמת ביחס לחקלאות. נכונותה של תפיסה זו נבחנה תוך בדיקה איכות המים המחלחלים מתחת לשדות בהם מגדלים בשיטות אורגאניות וקונבנציונאליות. המחקר כלל שימוש בשיטות ניטור חדשניות המאפשרות מדידה רציפה של מאפיני החלחול בתווך הלא רווי העמוק מתחת לשדות חקלאיים.

ממצאי המחקר מראים כי ריכוזי החנקה במים המחלחלים אל מי התהום גבוהים יותר באזורים בהם מתקיימת חקלאות אורגנית אינטנסיבית ביחס לאזורי חקלאות רגילה. הסיבה לכך שבחקלאות אורגנית סכנת הזיהום גדלה נובעת מהעובדה שבשיטה זו עיקר חומרי הדשן מיושם בקרקע כחומר אורגני מוצק, כדוגמת קומפוסט המיוצר מזבל בעלי חיים מיוצב, לפני השתילה. בתחילת עונת הגידול שורשי הצמח הצעיר אינם מפותחים דים והצמח אינו יכול לנצל את כל מנת המים והדשן המצוייה בקרקע. דבר זה מוביל לכך שעודפי מים וחומרי הזנה נדחקים מטה אל התווך הלא רווי ומי התהום. לעומת זאת בגידול קונבנציונאלי, עיקר חומרי הדשן מסופק לצמח עם מי ההשקיה במינון המותאם לצרכי הצמח ושלב הגידול. בתהליך זה קטנה באופן משמעותי שטיפת החנקה לעומק הקרקע.

יש לציין, שכיום עליה בריכוז החנקה במי האקוויפר מהווה גורם מרכזי לזיהום מי התהום וסגירה של בארות המספקות מי שתיה."

מחקר זה בוצע בבתי צמחיה מסחריים בדרום מישור וחוף ותוצאותיו התקבלו לפרסום בכתב העת Hydrology and Earth System Sciences . המחקר מומן על ידי האגף לאיכות מי תהום ברשות המים.


תגובה 1:

יעקב אמר/ה...

חקלאות אורגנית, כמו מכוניות חשמליות, או אנרגיה מתחדשת הם תחביב אופנתי ושולי של אנשים עשירים.

חקלאות אורגנית מניבה יבולים קטנים ליחידת ייצור מושקעת (קרקע ומים), ולכן אינה יכולה לתת תשובה לצורך ההמונים באספקת כמויות הדרושות של מזון.
מכאן, שחקלאות אורגנית (כמו שאר הדברים שציינתי) אינה רלוונטית לבעיה שכביכול היא באה לפתור. היא לא רלוונטית לכלום, בגלל ההיקף השולי. אבל, מי שאוהב את זה - למה לא?