18 באוקטובר 2010

אשליה והונאה רוחנית


מהמרים על הרוח: ארגון הסביבה "גרינפיס" ומועצת אנרגיית הרוח העולמית (GWEC) חוזים שתוך שני עשורים, עד שנת 2030, יוכל העולם להפיק חמישית מצריכת החשמל שלו בעזרת אנרגיית הרוח.

כרגיל, הכותרת הזו לקוחה מתחום הנבואה, האשליה העצמית, ההזיה וההונאה.
ראשית שימו לב למפרסמי הדו"ח, ארגון גרינפיס וארגון מגדלי (מייצרי) הטורבינות. שני הארגונים אינטרסנטיים – הראשון מבחינה אידיאולוגית השני מבחינה כספית.

הם אומרים שהיום (2009) מפיקים רק 340 טרוואט (2% מהצריכה) מהרוח, אבל עד תום העשור (2020) יפיקו כ 12% ועד 2030 – 20%.

כול המספרים האלה (לגבי ההווה והעתיד) אין בהם ממש. כותבי הדו"ח משלים את עצמם, או מנסים להטעות אותנו.

צריך להבין את משמעות המספרים. כאשר אומרים על תחנת כוח פחמית או גזית שכושר הייצור הנקוב שלה נניח 100 מגוואט, פירושו שהיא מפיקה 100 מגאווט ברגע שאתה מתניע את המנוע. לאורך השנה היא מפיקה קצת פחות כי יש ימים מעטים שהתחנה מושבתת לצורך תחזוקה. אבל כאשר היא פועלת, היא מפיקה 100 מגאווט. לעומת זאת, תחנת רוח בעלת הספק נומינלי של 100 מגוואט מפיקה 100 מגוואט רק כאשר מתחשק לה – כלומר כאשר יש רוח במהירות מתאימה. (ברוח חלשה או חזקה מדי היא לא מפיקה כלום, במצבים אחרים היא מפיקה חלק מההספק הנקוב, לפי עוצמת הרוח).
בפועל לאחר ניסיון של כמה שנים טובות, אנו יודעים כבר שתחנות הרוח אינן מפיקות בפועל, לאורך זמן, יותר מ 20% מההספק הנקוב שלהן.

בעיה שנייה היא שהן מפיקות את החשמל מתי שבא להן (מתי שהרוח נושבת), ולא מתי שאנו צריכים אותו (בשעות שיא הצריכה). אם הרוח נושבת כאשר הביקוש לחשמל נמוך, התחנות הפחמיות מספקות את כול הביקוש, ולא ניתן לכבותן. תוספת החשמל מהרוח הוא מיותר לחלוטין ולא מביא שום תועלת. לעיתים קרובות משביתים בכוונה את הטורבינות מפני שאין מה לעשות עם החשמל המיותר בשעות אלה. לא ניתן לאגור את החשמל.

מדוע אם כן ממשיכים לבנות תחנות רוח בקצב מוגבר כפי שמציינים בדו"ח (החלק הזה לצערנו, נכון). בגלל ההיסטריה החממיסטית והגחמות השרירותיות של הממשלות, שבאות לידי ביטוי בחוקים. ממשלות רבות בעולם מחייבות בחוק את חברות החשמל לייצר חלק מהאנרגיה שלהן מ"אנרגיה מתחדשת", יעלה כמה שיעלה. כדי לציית לחוק, ולהמשיך ולפעול 0ולהרויח מהתעריפים השרירותיים שהממשלות מאשרות להם), בונות חברות החשמל את הטורבינות. אם יש כושר הפקה נקוב של חשמל רוחני, בגודל הנדרש, יצאו חברות החשמל ידי חובתן, ולא חשוב אם המפלצות מפיקות חשמל בפועל או לא. הכול למראית עין בלבד.

אכן, בשנה האחרונה נבנו תחנות רוח בקצב מוגבר (עלייה ב 42% לעומת השנה שעברה, כמו שמציינים בדו"ח). הכול בזכות החוקים המחייבים והסובסידיות הנדיבות. אבל זה לא יימשך. מצד אחד – ההיסטריה החממיסטית הולכת ודועכת (כך אנו מקווים), מצד שני – הניסיון שנצבר עם התחנות שנבנו מלמד על חוסר התועלת שבהן. ומצד שלישי – נגמר הכסף. המשבר הכלכלי, הדפסות כסף המאסיביות, הגירעונות הממשלתיים – כול אלה מלמדים שקצב הבנייה של תחנות חסרות תועלת לא יכול להמשך (אנו מקווים). אז התחזית שלהם (20% עד 2030) היא לחלוטין הזויה.

Dr. David Whitehouse is an astrophysicist, author of the acclaimed book The Sun: A Biography and a former BBC science editor. Speaking to Troy Media, Whitehouse explains, “Renewable-energy sources such as wind, wave and solar just have not got the power to make a big difference to an industrialised society which requires concentrated industrial-strength power generation to keep us warm.”
תרגום: מקורות מתחדשים כמו רוח, גלים או שמש אין בכוחם לספק כמות משמעותית מהכמות הגדולה והמרוכזת (התעשייתית) שהחברה המתועשת המודרנית זקוקה לה.
עוד אומר וויטהאוס שההסתמכות המוגברת על תחנות רוח באנגליה תגרום לכך שהיא תסבול ממחסור בחשמל והפסקות זרם.

אשליה נוספת היא הטענה על הפחתת הפליטות. אין דבר כזה.
על פי הדו"ח, שימוש כה נרחב באנרגיית רוח יחסוך בכל שנה פליטה של 1.6 מיליארד טונות של פחמן דו-חמצני (שהיה נפלט כתוצאה מהפקת חשמל משריפת פחם)
זה חישוב תיאורטי חסר שחר. הם מניחים שקילוואט אחד המופק על ידי הרוח יחליף קילוואט מופק מפחם, ולפי זה, ולפי כושר הייצור הנקוב,  הם מחשבים את הפחתת הפליטות. לא דובים ולא יער. כאמור, אין שום קשר בין כושר הפקה נקוב להפקה למעשה של חשמל רוחני, וגם כאשר אותם 20% הספק נקוב מסופקים, אין הם חוסכים את הפליטות של התחנות הפחמיות, החייבות להמשיך ולבעור כדי להיות בכוננות לספק חשמל כאשר תיפסק הרוח. עוד אשליה, או הונאה מצידם.

מעבר לחוסר התועלת שלהן – יש את הבעיה של הנזק הסביבתי של קוטלי הציפורים האלה.  הוא עצום. בניית תחנות הרוח גורם להשחתה של שטחים נרחבים של טבע בתול והן מהוות מפגע סביבתי חמור.

יעקב

2 תגובות:

דבשת אמר/ה...

שיאי הצריכה במהלך השנה הם ערבים קרים מאוד. בערבים קרים מאוד, יש [בקורלציה די גבוהה] רוח חזקה. לכן, דוקא בתור השלמה לשעות שיאי הצריכה, טורבינות רוח יכולות להיות מוצלחות. לא?

Anochi אמר/ה...

היות ולכל מערך טורבינות רוח יש להקים גיבוי של מערך הפקה "רגיל" זה לא רלוונטי. ואין הצדקה להקים מערך טורבינות רק בשביל להגדיל תפוקה במספר אירועים קיצוניים.