8 באוקטובר 2014

טמפרטורות של חודש ספטמבר


הנה מדידת הטמפרטורות שנעשו באמצעות הלוויין וחושבו על ידי UAH: האנומליה (סטייה מהממוצע של השנים 1981-2010) הייתה 0.29+ מעלות צלסיוס. הטמפ' עלו מעט לעומת אוגוסט – בו הסטייה הייתה 0.19+ מעלות. מגמת ההתחממות מאז תחילת מדידות הלוויין ב 1978 היא 0.14 מעלות לעשור (או 1.4 מעלות ל 100 שנה), זה פחות מחצי מהתחזית הממוצעת של ה IPCC  שמדברת על 3 מעלות עד סוף המאה.

השנה מצפים, לפי התחזיות, להתפתחות אל-ניניו – תופעה מחזורית של התחממות יוצאת דופן של פני האוקיינוס השקט המשווני. בשנות של אל-ניניו נרשמו סטיות בחודש ספטמבר של 0.34 ו 0.56 מעלות, מכאן, שהניניו הצפוי השנה לא יהיה חם במיוחד. ההתחממות השנה הייתה יותר קטנה בחצי הכדור הצפוני ובאזור הטרופי – רק כ 0.19 מעלות, מה שהעלה את הממוצע העולמי הייתה עלייה גדולה בחצי הכדור הדרומי, ובמיוחד באנטרקטיקה.

החממיטים תלו תקוות רבות באל-ניניו חזק שצפוי היה להתפתח השנה, הם קיוו שהוא יחמם את האווירה, וישים קץ לתלונות הספקנים על היעדר מגמת התחממות כבר 18 שנה. התחזיות של השרות המטאורולוגי האמריקאי NOAA והאוסטרלי BOM עדיין מדברים על סיכוי מעל לרגיל לאל-ניניו בחודשים הקרובים. אבל – מדידות הטמפרטורות של פני הים באוקיינוס השקט (מקומו של אל-ניניו) מלמדות שעד כה אין אל-ניניו (התנאים הם ניטרליים, לא התחממות ולא התקררות), והמגמה, בשבועיים האחרונים היא התרחקות מאל-ניניו ולא התקרבות. יש חשש שהניניו יאכזב את ציפיות החממיסטים.

סיכום: שום דבר יוצא דופן.

יעקב

אין תגובות: