4 ביולי 2015

אפקט החום העירוני


פרופ' עדי וולפסון פרסם מאמר מצוין בוואינט על אפקט החום העירוני. האפקט ידוע. הטמפרטורות בערים גבוהות בכ 2-4 מעלות מהטמפרטורה שמחוץ לעיר – בשטח פתוח מכוסה צמחייה. הדבר נובע מכך שהבניינים והכבישים סופגים חום רב מהשמש, יותר מאשר שדות פתוחים. הם אוגרים את החום, מתחממים, ואז פולטים אותו חזרה לאוויר. האפקט מורגש במיוחד בלילה, כאשר השמש מפסיקה את הקרינה הישירה, אך המבנים והכבישים החמים ממשיכים לפלוט את החום שאגרו במשך היום. בלילה יכול להיות הפרש של אפילו 10 מעלות בין הטמפרטורה בעיר לזו שמחוץ לעיר.

נוסף לזה החום שיוצרים בני אדם באמצעות מזגנים (הפולטים חום רב לסביבה), חימום הבתים בחורף, המכוניות (גזי פליטה חמים), והתעשייה.  כול אלה מצויים בריכוזים גדולים בערים.

כול זה ידוע. מה שפחות ידוע, ופרופ' וולפסון לא מספר עליו, הוא ההשפעה של האפקט האורבני על מדידת הטמפרטורות לאורך זמן. חלק ניכר של תחנות המדידה המטאורולוגיות נמצאות בתחומים הערים, במקומות שמושפעים מאי החום האורבני. הדבר טבעי – בני אדם ממקמים תחנות מדידה היכן שהם יושבים ונוח להם לגשת ולקרוא את הנתונים – ומרבית בני האדם יושבים בערים או בקרבתן.

הערים גדלו מאד לאורך הזמן, ונוספו להן הרבה בניינים, כבישים, מפעלים, מכוניות ומזגנים. ההתחממות הנובעת מאפקט האי האורבני גדלה עם הזמן. לכן, כאשר תחנת מדידה נמצאת בקרבת עיר (או בתוכה) והיא מראה על התחממות לאורך זמן (נניח בהשוואה לטמפרטורות לפני 50 שנה) – איננו יודעים איזה חלק מההתחממות נובע מההתחממות הגלובאלית ואיזה מגידול העיר והגברת אפקט האי האורבני – דהיינו – מסיבה שאינה קשורה לאקלים.

הגופים המדעיים שמחשבים את סדרות הטמפרטורות העולמיות עושים הרבה חישובי "הומוגניזציה" על הנתונים הגולמיים. הם טוענים שהדבר מנטרל את השפעת אפקט האי האורבני. הספקנים חוששים שמה שהם עושים זה לפזר או "למרוח" את האפקט האורבני גם על תחנות כפריות (שבשטח פתוח). כלומר – לפחות חלק מההתחממות שנמדדה – ושטוענים שהיא תוצאה של התחממות האקלים בגלל גזי חממה – לפחות חלק מזה נובע מהתגברות האפקט האורבני, ולא מגזי חממה. בסופו של דבר יש מקום לשער שהשפעת גזי החממה קטנה מאשר טוענים.

אנו פרסמנו בעבר כמה וכמה קטעים על אפקט האי האורבני – UHI- Urban heat island.

יעקב

אין תגובות: