2 באוגוסט 2012

המודלים האקלימיים מגזימים.עוד מהעדות של ד"ר כריסטי בפני וועדת הקונגרס:
הוא הציג את הגרף הבא, המשווה בין התחזיות של 34 מודלים אקלימיים חדשים, מעודכנים,  שאמורים להיכנס לדו"ח IPCC 5 (CMIP5) לטמפרטורות שנמדדו באופן מעשי על ידי הלוויינים (הנקודות העגולות בתחתית הגרף).

בגרף רואים בבירור שני דברים: 1. התחזיות של המודלים מוגזמות ביחס למציאות (הרגישות האקלימית שהם מניחים גדולה מדי). ו 2. יש פיזור גדול בין המודלים, כלומר חוסר הסכמה ביניהם – שפירושו – מרווחי אי וודאות גדולים.

ד"ר קורי כותבת שהיא לא הצליחה לבדוק את נכונות הגרף הזה, אבל אם הוא נכון, הוא מחזקת את טענתה הבסיסית בדבר "מפלצת אי הוודאות" (מונח החביב עליה). בעברית פשוטה: אנו לא יודעים.
ד"ר קורי אומרת שלדעתה – ההסתמכות על המודלים החדשים (שאמורים להיות יותר מתקדמים ומדויקים) היא עוד פחות מוצדקת מאשר ההסתמכות (הבלתי מוצדקת) על תוצאות המודלים הקודמים ב AR4 .

מודלים אינם מציאות.

יעקב


אין תגובות: