25 באוקטובר 2013

חברה של פאנלים סולאריים ישראלית – פשטה את הרגל


חברת SBY, חברה ישראלית שהתמחתה בהתקנת פאנלים סולאריים על גגות בתים – קרסה. זו חברה גדולה יחסית, שהיה לה מחזור של כ 100 מיליון שקל, והיא קרסה בשל חוב של כ 46 מיליון שקל לספקים בארץ ובחו"ל, לקבלני משנה (מתקינים) ולעובדים.

קריסה זו מצטרפת לשורה ארוכה של קריסות סולאריות בעולם, אבל אין בה לקח מיוחד בקשר לאנרגיה סולארית. היא קרסה בשל ניהול לקוי, ותמחור נמוך מדי.

העסק של הפאנלים הסולאריים מעולם לא היה על אספקת האנרגיה או הפקת רווח מאספקת אנרגיה. העסק הוא אך ורק ניצול הסובסידיות הממשלתיות, המתבטאות במחיר גבוה, מובטח ל 20-25 שנה לחשמל סולארי. משגברה התחרות, הורידה רשות החשמל (הממשלתית) בהתמדה את התעריפים המובטחים, וכך קטן פוטנציאל הלקוחות, בניגוד לתחזיות האופטימיות מדי של העוסקים בענף.

גם ה"מנכסות" לא גדלו כמצופה, ובעל החברה לא השכיל להיערך בזמן למציאות החדשה. מה שנידרש בעסק זה לא לנחש את הביקוש בשוק למוצר שחי בשוק, אלא לנחש את הגחמות של רשות החשמל, שחיה בעולם פוליטי שרירותי ולא דווקא הגיוני שניתן לחזותו מראש.

אבל השורה התחתונה היא שפשיטת הרגל הזאת לא מלמדת שום דבר. טבעי הוא שבתחום פעילות חדש יהיו פשיטות רגל רבות. מה יהיה על בעלי הפאנלים, שקיבלו מהחברה אחריות על המתקנים ל 20 שנה?  מה עם בעלי המתקנים שמימנו התקנתם מהלוואות? מי יתחזק את המתקן? ימים יגידו. אין רווחים ללא סיכון, גם אם הרווחים באים מהממשלה.

יעקב

2 תגובות:

אבי בליזובסקי אמר/ה...

כי בראש רשות החשמל יושב שתול שלכם שרק רוצמה לדאוג ליצרני האנרגיה המאובנת ולרווחים שלהם ולעזזל כדור הארץ.

יעקב אמר/ה...

מצטער אבי, אני לא שתלתי אף אחד....

כול מי שמראה לך שהאשליות שלך לא מציאותיות הוא "שתול של השטן".
רק השטן יכול להגיד מילה רעה על מה שיקר לליבך - על בזבוז הכסף הנוראי וחסר התכלית של האנרגיה המדומה שנקראת "מתחדשת" .
אתה מאמין בזה אמונה שלמה בלי קשר למציאות.


SBY פשטה את הרגל לא בגלל השטן, אלא בגלל המחדלים של בעליה.