17 בינואר 2014

ד"ר קורי בועדת הסנאט.


וועדת הסביבה של הסנאט האמריקאי קיימה דיון מיוחד על תכנית הנשיא אובמה למלחמה בשינויי האקלים. ד"ר קורי הוזמנה, יחד עם אחרים למסור עדות, הנה עדותה (תרגום ופרפרזה שלי).

"ההנחה של תכנית הפעולה של הנשיא היא שיש קביעה ברורה של המדענים שההתחממות הגלובאלית, מעשי ידי האדם AGW – כבר גרמה לתופעות הרסניות. תיאוריית ה AGW  מבוססת על תהליך די ברור וידוע  [התחממות בגלל גזי חממה]  אבל השיעור הכמותי לא ידוע. כמה קווים של ראיות מהדוח מס' 5 של ה IPCC   מראים שההנחה של התחממות מעשה ידי אדם היא יותר חלשה כעת מאשר בעת הדוח הקודם, מס' 4, משנת 2007. אלה הראיות:

·         במשך 16 שנים לא הייתה עליה משמעותית בטמפרטורות פני כדור הארץ. יש פער הולך וגדל בין התצפיות (המדידות) לבין תחזיות המודלים האקלימיים.
·         ל IPCC  אין הסבר משכנע או ברור על הפסקה זו בהתחממות.
·         יש כמות גדלה של ראיות המצביעות על רגישות אקלימית יותר נמוכה לריכוזי הפד"ח באטמוספרה.
·         ה IPCC, בדוח מס' 5, הוריד את התחזיות לעליית הטמפרטורות בשנים 2016-36, ביחס לתחזיות המודלים באותה תקופה. [כלומר: המומחים הנפיקו תחזית סובייקטיבית נמוכה יותר מהתחזית של המודלים – כלומר הם מראים בכך שהם עצמם מטילים ספק במודלים.]
הראיות המתחזקות שהמודלים האקלימיים רגישים יותר מדי לפד"ח  יש להן השלכות לגבי ייחוס הסיבות להתחממות בסוף המאה ה 20 לבני האדם, וגם לגבי התחזיות להתחממות במאה ה 21. רגישות האקלים לפד"ח ומידת חוסר הוודאות (או הידע) של ערך זה יש להם השלכות גדולות לגבי חישובי הכדאיות של הפחתת הפליטות, והמחיר החברתי של הפחם [כלומר שיעור הנזק שהוא גורם].

אם הפסקת ההתחממות הנוכחית נגרמה על ידי תנודות אקלימיות טבעיות [כלומר לא על ידי בני אדם], נשאלת השאלה איזה חלק מההתחממות שהייתה בין 1975-2000 נגרמה אף היא על ידי תנודות טבעיות.  במחקר שפרסמתי (אומרת ד"ר קורי) הראינו סיבות טובות להניח שההאטה בהתחממות תימשך עד שנות ה 2030. לעומת זאת – על פי המודלים, האטה כזו של התחממות במשך כ 20 שנה כמעט בלתי אפשרית. אם ההאטה תימשך יהיה צורך לעשות הערכה מחדש של המודלים האקלימיים והתחזיות למאה ה 21.
הניסיונות לשנות את האקלים על ידי הפחתת פליטות הפד"ח יכולים להתברר כחסרי תוחלת. ההאטה ב 15+ השנים האחרונות מראה שהפד"ח איננו הגורם השולט, המווסת טמפרטורות ושינויי האקלים. אפילו אם הפעולות לקיטון הפליטות יצליחו [בלתי אפשרי – יעקב] ותחזיות המודלים גם הן נכונות – ההשפעה של קיטון הפליטות לא תורגש במשך עשורים רבים. באותו זמן, שינויים בקרינת השמש, התפרצויות וולקניות ותנודות אקלים פנימיות יהיו מקור מתמשך להפתעות אקלימיות.

כתוצאה מההאטה בהתחממות יש הערכה מחודשת של החשיבות של תנודות אקלימיות טבעיות בקנה מידת זמן של עשורי שנים. הדוח המיוחד של ה IPCC  על מאורעות אקלימיים קיצוניים, שפורסם ב 2012, לא מצא ראיות לגידול במאורעות קיצוניים שניתן לייחס לבני אדם.

הדעה שבני האדם גורמים לגידול במאורעות קיצוניים ["שינויי האקלים כבר כאן!] היא המניע העיקרי לתכנית הנשיא למלחמה בשינויי האקלים. אבל, בארה"ב, מרבית התופעות הקיצוניות היו יותר גרועות בשנות ה 1930, ואפילו בשנות ה 1950, מאשר עכשיו, ומזג האוויר היה בכללו יותר נוח בשנות ה 1970. המאורעות הקיצוניים בשנות ה 1930 ואפילו 1950 לא נגרמו על ידי ההתחממות של גזי חממה [שאז לא החלה עדיין] ומיוחסים לתנודות הטבעיות. התחושה שמאורעות קיצוניים הם יותר תכופים ויותר עוצמתיים כעת מאשר היו בעבר נובעת מאמנסיה (שכחה) של מזג אוויר" [אפילו זקני צפת לא זוכרים]. [בקיצור: אין כעת יותר תופעות קיצוניות או תופעות יותר עוצמתיות מאשר בעבר].

התדירות והעוצמתיות של מאורעות קיצוניים תלויה בתנודות אקלימיות טבעיות. בין אם בני האדם גורמים להחמרה של תופעות קיצוניות ובין אם לאו, הפגיעה של מאורעות אלה תלך ותגדל בגלל גידול האוכלוסייה וריכוזי אוכלוסייה באזורים פגיעים. אזורים שימצאו פתרונות טובים ופעולות מנע לטיפול במאורעות קיצוניים ונזקי אסונות טבע, יהיו גם מוכנים לכול החמרה נוספת [אם תהיה] כתוצאה משינויי האקלים.

ההנחה שמתרחשים שינויי אקלים מסוכנים כתוצאה ממעשי בני האדם היא הבסיס לתכניות מרחיקות לכת להפחתת הפליטות, והקטנת החשיפה למאורעות קיצוניים. חלקים מתכניות אלה ניתן לטעון שהם חשובים גם מסיבות של מדיניות אנרגיה [בטחון אנרגטי], כלכלה [יצירת תעסוקה]  ושיקולים של בריאות הציבור ובטחון [הגנה]. אבל – הטענה שהנימוק העיקרי וההצדקה העיקרית לתכנית הפעולה [של הנשיא] מבוסס על ההתחממות הגלובאלית מעשה ידי האדם פוגעת הן במדע, והן בהליך קבלת ההחלטות המדיניות.
שיפוט טוב דורש להכיר בעובדה ששינויי האקלים מתאפיינים בחוסר וודאות גדולה. תכניות פעולה טובות ומוצקות חייבות להתבסס על סיבות אחרות, יותר טובות. יש להימנע מההובריס (הזחיחות, האמונה העיוורת) שאנו יודעים מה יקרה עם האקלים במאה ה 21."

עד כאן העדות.

סיכום העדות של ד"ר קורי – במילים שלי (פחות תקינות פוליטית, פחות טשטוש): שינויי אקלים?? מאורעות קיצוניים?? אנו לא יודעים הרבה, רמת הידיעה שלנו רחוקה מוודאות או סבירות גבוהה. כול תכנית פעולה ממשית, כדי שתהיה הגיונית, צריכה להיות מבוססת על נימוקים אחרים. כלומר: הקשחת התשתיות ופעולות מוכנות לאסונות טבע זה טוב – אבל לא קשור לשינויי אקלים. פעולות להפחתת הפליטות, אפילו אם יצליחו [ואין אפשרות כזו] לא יעזרו בכלום.

ד"ר קורי העידה לפני כמה חודשים גם בוועדה אחרת, של בית הנבחרים, עדותה כאן. יש לה הרגשה שעדויותיה משפיעות.

יעקבאין תגובות: