5 בינואר 2014

טמפרטורות חודש דצמבר

ה UAH  - מדווחים על טמפרטורות חודש דצמבר, והסיכום השנתי ל 2013. האנומליה (סטייה מהממוצע שבין 1980-2010) הייתה 0.27 מעלות צלסיוס.

שנת 2013 כולה הייתה הרביעית בשיעור ההתחממות, השנים החמות יותר היו 1998, 2005 ו 2010.
מגמת ההתחממות מאז 1978 היא 0.14 מעלות לעשור, כלומר כ 1.4 מעלה למאה שנה, רחוק מאד מתחזיות של 3 מעלות התחממות או יותר עד סוף המאה.


יעקב

אין תגובות: