6 בינואר 2014

טמפרטורות מרכז אנגליה – רגילות לגמרי.

טמפרטורות מרכז אנגליה, , CET  מתייחסות לסט של כ 10 תחנות מטאורולוגיות במרכז אנגליה שמקיימות מדידות מדויקות אמינות ורציפות מאז שנת 1659 בערך. את הסט הזה מנהל מרכז הדלי של המט-אופיס (השרות המטאורולוגי הממשלתי הבריטי).  כעת התפרסמו התוצאות עד סוף 2013, והממצא: התוצאות רגילות בהחלט.

שנת 2013 הייתה השנייה הקרה ביותר מאז 1996, רק 2010 הייתה קרה יותר. 3 מתוך 4 השנים האחרונות היו הקרות ביותר מאז 1996. שנת 2013 הייתה מס' 55 בדרוג השנים החמות, מאז 1900.
בציור למטה רואים את המגמות בקו האדום:

בסך הכול רואים שמאז 2006 יש מגמת ירידה עקבית בטמפרטורות, וחוסר עלייה (או מגמה שטוחה) מאז 1996. יש לשער שהממוצעים לאנגליה כולה (שטרם פורסמו)  יהיו דומים.


יעקב

אין תגובות: