30 במאי 2014

בועת מקומות העבודה הירוקים התפוצצה.

חסידי ה"אנרגיות המתחדשות " (שמש ורוח) טענו, בין שאר טענותיהם הבלתי מציאותיות, שהתחום ייצר מקומות עבודה. גם זה מתברר כאשליה, בגרמניה, החלוצה בתחום. מאמר בעיתון די וולט (בגרמנית, מתורגם כאן לאנגלית), מציין את התלות של מקומות העבודה האלה בסובסידיות ואת הקיטון במועסקים בתחום ב 2013.מספר המועסקים בס"ה היה כ 370 אלף, שהם 0.86% מס"ה המועסקים בגרמניה. התעסוקה בסקטור של ייצור מערכות אנרגיה מתחדשות (פאנלים סולאריים וטורבינות רוח) קטן ב 13% ב 2013 לעומת שנה קודמת. כ 230 אלף מועסקים בייצור מערכות – השאר בהתקנה ותחזוקה. לשנים הבאות צופים ירידה נוספת, בגלל התמוטטות יצרניות הפאנלים הסולאריים בגרמניה.

15 שנה אחרי תחילת חוק האנרגיות המתחדשות תלויים עדיין 70% מהמועסקים בסובסידיות ממשלתיות לענף. הסובסידיות לאנרגיה מתחדשת, בדמות מחיר הזנה מובטח, הצטברו כבר למיליארדים של אירו, בשנת 2013 לבד הן היו בשיעור כ 22-24 מיליארד אירו. הנתונים לקוחים מתוך דו"ח שהוזמן על ידי שר הכלכלה והאנרגיה. הסיבה לקיפאון או ירידה בתעסוקה נובע מהירידה בהשקעות בענף. ההשקעות ירדו בשנה האחרונה ב 20% ועמדו על כ 16 מיליארד אירו. מספר הפאנלים הסולאריים שהותקנו היה רק חצי מהמספר שנה קודם. הצפי לשנים הבאות: המשך הירידה בתעסוקה בענף.

"לפני מספר שנים האנרגיה הירוקה חוללה פלאים ביצירת תעסוקה, שום דבר לא נשאר מזה" אמר סגן מנהיג מפלגת הירוקים בבונסטג.

מה שלא מציינים בדוח הוא שהסובסידיות שיצרו מקומות תעסוקה בסקטור אחד (האנרגיה המתחדשת) גרמו להעלאת מחירים, והעברת משאבים, וגרמו בכך לצמצום התעסוקה בענפים אחרים, בייחוד בתעשייה הכבדה ותחנות הכוח הרגילות. לכן, למען האמת, צריך להפחית ממספר המשרות ה"ירוקות" שנוצרו את מספר מקומות העבודה בסקטורים אחרים שנעלמו. נתון זה היה אמור להתפרסם גם כן, במסגרת המחקר הנוכחי, אבל פרסומו נדחה... מומחים מעריכים שהמאזן הוא אפס – כלומר תוספת מקומות העבודה, נטו, מהסובסידיות של האנרגיה הירוקה הוא אפס. אחד החוקרים אמר: הסובסידיות לסקטורים בלתי יעילים (אנרגיה ירוקה) לא יצרו אף מקום עבודה חדש, אבל הרסו כמות ענקים של משאבים (שרפו כסף).

ולבסוף יש להוסיף – שגם לא תרמו כמעט כלום להורדת הפליטות או לייצוב האקלים – המטרה שלמענה נועדו. (גם אם מאמינים שאכן ירידת הפליטות תורמת לבלימת השתנות האקלים).

יעקב

אין תגובות: