8 במאי 2014

דוח NACDAC - נקודות מפנה לא ידועות.


יש בדוח נושא שנקרא: "נקודות סף, נקודות מפנה והפתעות" – Thresholds, Tipping points and Surprises. הוא אומר: "בעוד חלק מהשינויים יתרחשו בהדרגה [נבואה חסרת בסיס], אחרים עלולים להיות מהירים ודרמטיים, להוביל לנקודות שבר בלתי צפויות במערכות טבעיות וחברתיות". "נקודות שבר אלה קשה לחזותן". הם אומרים (לפי מתכונת סטנדרטית) שעלולים להתרחש אסונות נוראיים ובלתי צפויים. אין לנו אפשרות לדעת אם יתרחשו, ומה הסיכוי שיתרחשו, ומתי יתרחשו – אין לנו שום ידע של ממש בנושא. אבל – הם "עלולים להתרחש", לכן – צריך לפחד מזה. לפחד מפני הבלתי ידוע... זו תמצית ההפחדה האקלימית על רגל אחת: "אנו לא יודעים, לכן אנו מפחדים.".

אני אומר: יש אינסוף דברים שאנו לא יודעים. המדע צריך לחקור הכול אבל להציג מסקנות רק על דברים שידועים ולא להציג דברים בלתי ידועים כאמת מדעית, וסיבה להפחדה.

נושא אחר – ועוד מנטרה אופנתית הוא: "תשובות לשינויי האקלים"  - Responding to climate change -  בעברית פשוטה: מה לעשות? בנושא זה הם אומרים, שוב לפי נוסחים אופנתיים ונדושים, שיש שני סוגי פעולות: מניעה והסתגלות mitigation and adaptation  ואז אומרים שצריך את שניהם... בסדר... אבל נמנעים מלהמליץ המלצות ספציפיות ומסתפקים בבלה.. בלה.. בלה.. "צריך לצמצם פליטות". הם אומרים:

"בעוד הדוח מוכיח את החשיבות של המניעה כחלק יסודי של האסטרטגיה למלחמה בשינויי האקלים של ארה"ב, הוא לא בודק טכנולוגיות למניעה או מדיניות המניעה, ולא מנסה לנתח את היעילות של גישות שונות".
זה משפט מעניין. מדוע אין הם בודקים ומנתחים את היעילות של הטכנולוגיות והפעולות שכבר ננקטו למטרות מניעה ועד כמה הן הצליחו במשימה? אפשר להסיק מזה מסקנות טובות ולתת המלצות מבוססות להמשך פעולות המניעה. חשוב ללמוד מהניסיון – זה המורה הטוב ביותר.   בעשור (בעשור או עשור וחצי) האחרון נבנו בעולם מאות אלפי טורבינות רוח ומיליונים של פאנלים סולאריים, בהשקעה של 360 מיליארד דולר בשנה. מעניין לבדוק עד כמה זה תרם לצמצום הפליטות, כלומר האם זו פעולת מניעה מוצלחת והאם יש הגיון להמשיך בה ביתר שאת. תשובה: הפליטות בעולם נמצאות במסלול אחיד ומתמיד של עלייה והשפעת ה"אנרגיה המתחדשת" שהותקנו בהמוניהן, זניחה. היא לא השיגה הפחתה משמעותית בפליטות.

מדוע הדו"ח לא בדק זאת? כי זה לא מתאים לאידיאולוגיה שלו. כי אסור, מבחינה אידאולוגית, להגיד מילה רעה על אנרגיות מתחדשות, אסור להגיד את האמת, התקינות הפוליטית מחייבת להמשיך בשקר המוסכם של האנרגיות המתחדשות.  מדוע הם לא בדקו את שריפת המזון שלנו (הידועה כאתנול) ואת שריפת היערות (הידועה כביומסה)? מחקרים רבים הראו שטכנולוגיות אלה אינן מצמצמות פליטות. אבל, חלילה לוועדה ממשלתית להזכיר זאת.

יעקבאין תגובות: