12 במאי 2014

הצילו את העטלפים


העטלפים, בארה"ב נפגעו קשות ממחלה, שיובאה כנראה מאירופה. העטלפים נמים שנת חורף במערות, ונתקפים על ידי פטריה שמעירה אותם משנת החורף וגורמת להם לשרוף אנרגיה בעת שאין בנמצא מזון בחוץ. מינים מסוימים נכחדו עד כדי 90% ונמצאים בסכנת הכחדה מחלטת. אחרים נכחדו כדי 70%.
לעטלפים תפקיד מאד חשוב בטבע – הם אוכלים חרקים ותולעים, בלילות, ומצילים בכך את הגידולים והתבואות ממזיקים. היעלמם יפגע קשות ביבולים.
גורם נוסף שתורם לקטילת העטלפים הן תחנות הרוח, הקוטלות, לפי מחקר מסוים, בין 600 ל 900 אלף עטלפים כול שנה. המומחה אומר שלדבר הזה יש פתרון קל: לעצור את סיבוב הרוטורים כאשר הרוח קלה, ולהפעילם רק כאשר מהירות הרוח מגיעה לכ 20 קמ"ש. המהירות הזו גבוהה בשביל העטלפים והם אינם פעילים בתנאי רוח מהירה. הדבר יצמצם את היעילות של תחנות הרוח, אבל לא בהרבה, כי במילא הם מפיקים את מרבית האנרגיה כאשר הרוח חזקה יותר (אבל לא חזקה מדי...).
מלבד עטלפים, תחנות הרוח קוטלות עוד הרבה מינים של עופות, כולל עופות מוגנים, כמו נשרים ושאר עופות דורסים.
לו רק הפיקו חשמל בכמויות מועילות....


יעקב

אין תגובות: