10 באוקטובר 2011

גז פולט פחות פד"ח


אנדי רבקין מניו יורק טיימס חולק על חבריו הירוקים. הוא מספר על מחקר חדש (של WorldWatch institute,  - ארגון ירוק) שמראה בבירור שהשימוש בגז להפקת חשמל גורם להפחתה של 47% בכמות הפד"ח הנפלט, וזאת בחישוב כולל של כול מחזור החיים.  היו שטענו שמבארות גז נפלט גז מתאן, המהווה גז חממה חזק, ולכן הגז לא יותר טהור מפחם. המחקר מוצא שזה לא נכון, וגם שניתן ללכוד את גז המתאן ולהשתמש בו להפקת אנרגיה נוספת.
אירגונים ירוקים קיצוניים רבים מתנגדים בחריפות לגז החדש שמופק בשיטת הפראקינג, וקוראים לאיסור מוחלט על הפקת גז בשיטה זו. הם מאמינים שההתחממות הגלובאלית תביא לקץ היקום, או לפחות לקץ החיים ביקום, ולכן חייבים לאסור באופן מוחלט את השימוש בדלקים פחמיים (נפט, גז ופחם), מיד עכשיו. הם מודים שקשה לסגור תחנות כוח קיימות, אבל הם מאמינים שיצליחו לגרום לאיסור מוחלט של הפקת אנרגיה באמצעים חדשים כמו פראקינג, או הפקת נפט מפצלי שמן בחבל עדולם, או מחולות זפת בקנדה.
רק כדי לטעום קצת מהעמדה הקיצונית של ארגונים אלה – במאמר אחר הם דורשים לאסור איסור מוחלט על טיסות פנים בבריטניה. הם מתנגדים לבניית שדות תעופה חדשים ומסלולים חדשים בשדות תעופה קיימים, והצליחו להכשיל תכנית לבניית מסלול המראה שלישי בשדה התעופה הית'רו בלונדון.
אנדי רבקין וחבריו המתונים יותר תומכים במעבר מפחם לגז (המופק בפראקינג) כי הגז יותר נקי, וגם יכול לספק את צרכי האנרגיה "בינתיים". כלומר עד שיבוא המשיח של הדלק הירוק. והם גם מבינים שאין חיים ללא אנרגיה. אם ההתחממות הגלובאלית תביא לסוף העולם בעוד כמה מאות שנים, הרי חיים ללא אנרגיה, כפי שדורשים הקיצוניים, פירושו סוף העולם עכשיו.
משום מה, גם אנדי רבקין וגם הארגון הירוק המצוטט, CCC, אינם מציינים יתרון גדול וממשי של גז על פני פחם: הוא מזהם הרבה פחות – ו"מזהם" – אין הכוונה לפד"ח שאינו מהווה זיהום, אלא למזהמים ממש כמו פיח, דו תחמוצת הגופרית וחד תחמוצת החנקן. הפחד הבלתי מוצדק ובלתי מבוסס מההתחממות הגלובאלית  הוא כה עמוק שהם לא מודעים כלל למטרות המסורתיות והמוצדקות של התנועה הירוקה – לשמור על נקיון הסביבה והאוויר שלנו. במקום זה הם מובילים אג'נדה בלתי מתפשרת של מלחמת חורמה נגד האנרגיה – שהיא מלחמת חורמה נגד האנושות.
יעקב

אין תגובות: