12 באוקטובר 2011

חוקים ומשאלות לב.


יותר נכון: משאלות לב שהופכות לחוקים. ככול הידוע לי, הקונגרס בארה"ב עדיין לא חוקק חוק האוסר בצורות או הוריקאנים. אבל חוקים לא פחות אבסורדיים הם כן חוקקו. למשל החוק "סטנדרטים לאנרגיה מתחדשת" שחוקקו בשנת 2005, ועידכנו במסגרת חוק נוסף שנקרא "חוק העצמאות ובטחון באנרגיה".  הם אוהבים לתת לחוקיהם שמות מלאי השראה...
חוק האנרגיה המתחדשת קובע שעד 2022 ארה"ב תייצר ותשתמש בכמויות דלקים "מתחדשים" (מה שאנו קראנו ביו-דלק, או אגרו-דלק, דלק ממוצרים חקלאיים) כדלקמן:
15 מיליארד גאלון אתנול המיוצר מתירס.
1 מיליארד גאלון ביו-דיזל מיוצר מביו-מסה (פסולת אורגנית).
4 מיליארד גאלון של אתנול מיוצר ממצרים חקלאיים אחרים, "מתקדמים", שאינם תירס (מפגר).
16 מיליארד גאלון של ביו-דלק מיוצר מצלולוזה (תאית), דהיינו – מצמחים שאינם צמחי מאכל.

בנושא הראשון, אתנול מתירס, המצב "טוב". כבר היום פועלים יותר מ 200 מפעלים לייצור אתנול מתירס, המייצרים 14 מיליארד גאלון אתנול בשנה. הבעיה היא שהאתנול לא תורם כלום בהפחתת הפד"ח, כמו שחשבו. (למי שמודאג מההתחממות הגלובאלית). מצד שני הוא יקר יותר מבנזין, וגורם לעלייה במחירי המזון (וגם במחירי הדלק).
שאר הסעיפים יותר בעייתיים. הם מצווים משהו שלא קיים. לא קיימת עדיין טכנולוגיה המאפשרת ייצור דלק מצלולוזה. אולי ימציאו בעתיד תהליכים ליצור דלק מצלולוזה, אבל איננו יכולים לדעת מה ימציאו בעתיד, ובטח לא לצוות זאת. גם לא ברור מאילו צמחים ייצרו דלק צלוליטי, ומי יגדל אותם צמחים. פלא הוא שוועדה שמינתה האקדמיה למדעים בארה"ב מצאה שכנראה לא ניתן לעמוד בחוק זה, ולא ניתן לייצר דלק-צלולוזה בכמויות שמצויינות בחוק.
אז חוקקו... לחוקק מותר... אני ממליץ שיחוקקו חוק האוסר התחממות גלובאלית, ובא לציון הגואל.
יעקב


אין תגובות: