28 בנובמבר 2012

ההוריקן סנדי לא חריג

כול החממיסטים מצאו הזדמנות נהדרת לזריעת בהלה בעקבות ההוריקן סנדי שהכה קשה בחוף המזרחי של ארה"ב. קו ההסברה של האקטיביסטים זורעי הפחד אומר בערך: "ההתחממות הגלובאלית כבר הגיעה, היא כבר כאן, היא גרמה את "סנדי". תופעות אקלימיות קיצוניות, כמו הוריקנים, שיטפונות ובצורות ייעשו תכופות יותר."

מדענים יותר שפויים מבינים שאלו גוזמאות לא מבוססות. הם מנסחים דבריהם יותר בזהירות, ככה בערך: "הנתונים אינם מאפשרים לקבוע בפירוש שתופעות ספציפיות (כמו "סנדי") נגרמת על ידי התחממות הגלובאלית. בכול זאת יש חשש שתופעות קיצוניות יתרחשו לעיתים יותר קרובות. למשל: סופה של 'פעם במאה שנה' תתרחש מעתה כול 20 שנה".

אלה ספקולציות. אם אין הוכחות מדעיות שקושרות תופעות קיצוניות אל ההתחממות הגלובאלית – אז אין הוכחות. בהיעדר הוכחות כול אמירה מהסוג שלמעלה היא חסרת כול משמעות, מלבד הרצון להפחיד.

מעל כול אלה ניצבים הנתונים הממשיים. אין התגברות של תופעות קיצוניות. אין דבר כזה. סופות כדוגמה סנדי התרחשו גם בעבר (לפני שהחלה ההתחממות הנוראית). הנתונים אינם מצביעים על התגברות תופעות קיצוניות עד כה. הנה למשל מחקר שבדק את האנרגיה הכוללת ששחררו הוריקנים וסופות למיניהן בארה"ב.


קשה לטעון, לפי נתונים אלה, שיש עלייה משמעותית בעוצמת ההוריקנים בארה"ב.

יעקב אין תגובות: