4 במרץ 2013

סובסידיות סולאריות – בור ללא תחתיתזו הכותרת של מאמר בדר-שפיגל, על הצרות של הפאנלים הסולאריים. הסובסידיות הסולאריות עלו למשלם המיסים הגרמני מעל 100 מיליארד אירו אבל התוצאות המאכזבות מקשות על המהפכה של האנרגיה המתחדשת.

בגרמניה יש 1.1 מיליון מתקנים של פאנלים סולאריים בכול הגדלים, אבל במשך שבועות רבים הם לא הפיקו שום חשמל בגלל החורף המעונן והקר בכול גרמניה. חלק גדול מהפאנלים בכלל מכוסים בשלג...

גרמניה נאלצה כעת לייבא כמויות גדולות של חשמל מצרפת וצ'כיה, להם יש תחנות כוח גרעיניות. [איפה 23,000 תחנות הרוח הגרמניות?]. אחת מחברות החשמל אף נאלצה להפעיל תחנת כוח ישנה על סולר, בגרץ, אוסטריה, כדי למנוע ניתוקי זרם. החשמל הסולארי הפך מתקווה גדולה למכשול בדרך לאספקת חשמל סדירה. בעלי הפאנלים גרפו בשנת 2011 סובסידיות בסך 8 מיליארד אירו אבל סיפקו רק כ 3% מהצריכה, וגם את זה בזמנים בלתי נצפים מראש. [כלומר – כאשר תחנות כוח אחרות פעלו במילא].

הממשלה הגרמנית תצטרך להחליט על שינוי מדיניותה בנידון, ההתנגדות הפוליטית להוצאה הכספית האדירה היא גדולה. הקנצלרית מרקל תומכת באנרגיה הירוקה, אבל אפילו בקרב עוזריה וחברי מפלגתה מתגבשת הדעה שאי אפשר להמשיך עם הבזבוזים האלה.

ההוצאה של 100 מיליארד אירו מייצגת את ההתחייבות לתשלום סובסידיות, למשך 20 השנים הבאות – התחייבויות שהממשלה כבר חתמה מול מערכות סולאריות שכבר הותקנו. ההיטל שנוסף לחשבונות החשמל של הצרכנים הגרמנים, לסבסוד החשמל הירוק (מעבר למחיר החשמל הרגיל) יעמוד בקרוב על 4.7 סנט של אירו לקוט"ש (כ 23 אג'). ה"מס" הזה יעלה למשפחה ממוצעת כ 200 אירו בשנה. מומחה אנרגיה, מיועצי מרקל, הזהיר שהמשך הבזבוז הסולארי יסכן את הפרויקט של סגירת תחנות הכוח הגרעיניות.

תומכי האנרגיה הסולארית מציינים שהמערכות הסולאריות יש להן כושר ייצור של 20 GW – יותר מכול התחנות הגרעיניות יחד. אבל, כושר הייצור הזה הוא תיאורטי, בפועל הפאנלים מפיקים הרבה פחות, והתפוקה נפסקת לא רק בלילה אלא גם כאשר עובר ענן בשמיים, דבר המחייב גיבוי מיידי על ידי תחנות רגילות. בפועל הפיקו הפאנלים המותקנים פחות חשמל מאשר שתי תחנות גרעיניות (כלומר – הפיקו כעשירית מכושר הייצור הרשום). דו"ח של איגוד הפיסיקאים קובע שהפאנלים אינם יכולים להחליף שום תחנה רגילה נוספת. הפאנלים מקבלים 56% מהסובסידיות של האנרגיה הירוקה אבל מפיקים רק 21% מהחשמל הירוק. אם בוחנים את העלות של טונה פליטת פד"ח שנחסכת, הפאנלים יקרים פי 25 מתחנת כוח גזית. הם הדרך הכי יקרה ובלתי יעילה כדי להשיג את המטרות האקלימיות שלשמן הן הוקמו.

מומחים וכלכלנים מציעים לבטל את הסבסוד הסולארי שנקבע בחוק. הם מציעים שהיעדים של החשמל המתחדש יישארו בתוקף, ויושגו בדרך הכי יעילה, מבלי להקצות במפורש סובסידיות סולאריות בחוק האנרגיה המתחדשת. בפועל – פירוש ההצעה הוא ביטול הסובסידיות, ואיתן הפסקה של התקנות חדשות.

גם הגרמנים מבינים, לאט, לאו, שעשו שטות נוראית עם הסבסוד חסר ההיגיון של הפאנלים הסולאריים, שבזבזו כסף גדול לריק, ושחייבים לשנות את המדיניות.

יעקב
אין תגובות: