30 במרץ 2013


האם טרנברט מצא את החום האבוד?
קווין טרנברט הוא מדען אקלימי חממיסטי מפורסם העובד ב NOAA  (השרות המטאורולוגי האמריקאי). באחד הא-מיילים של קליימטגייט שזכה לפרסום רב הוא כתב: "עובדה היא שאיננו יכולים להסביר את העדר ההתחממות כעת, והדבר מגוחך."
כעת הוא מפרסם מאמר מדעי חדש ובו הוא מצא, סוף, סוף את החום האבוד. הוא מצא אותו במעמקי האוקיינוסים. שימו לב: לא "באוקיינוסים" כי מדידות החום של פני המים באוקיינוסים אינה מראה עלייה ניכרת בטמפרטורות. הוא מצא את החום במעמקי האוקיינוס, בעומק שמתחת ל 700 מ'.

BTK13Fig1
המחקר לא מבוסס על נתונים, כי נתונים קיימים מעטים מאד. המחקר מבוסס על רה-אנליזה, כלומר על מודל מתמטי, שבו משולבים גם נתונים. שוב: הגרף למעלה לא מבוסס על מדידות אלא על "רה-אנליזה" – כלומר הינדוס מספרים. ד"ר קורי אומרת שיש אי וודאות רבה בקשר לשיטות החישוב האלה ולשאלה אם התוצאות יש בהן ממש.
הממצא המפתיע הוא שספיגת החום במעמקי האוקיינוסים (לפי המחקר) התגברה מאז שנת 2000 וזאת למרות שהמדידות מראות מגמה שטוחה (חוסר התחממות) בשכבות העליונות של האוקיינוס (מעל עומק 700 מ').
האם יש ממש בממצאי המחקר הזה? שואלת קורי. התשובה: איננו יודעים, יש וויכוח על זה בחוגים של חוקרי האוקיינוסים והאקלים. ואיך בדיוק הגיע החום למעמקי האוקיינוסים בלי לעבור בשכבות העליונות? איננו יודעים. מסכמת קורי: האם אכן מצא טרנברט את החום האבוד שלו? תיק"ו. (inconclusive)  .
בוב טיסדייל כתב גם הוא מאמר ביקורת על המאמר המדעי הזה. מסקנתו מנוסחת בלשון פחות דיפלומטית מזו של ד"ר קורי:
Ocean heat content is at best a make-believe dataset.
"מסד הנתונים של תכולת חום האוקיינוסים (עליו מבוסס המחקר של טרנברט) הוא, במקרה הטוב, אשלייה" [כלומר אין בו ממש].
פוסט קודם שלנו על תכולת החום של האוקיינוסים נמצא כאן, (עם קישוריות) ומראה שלא הייתה עלייה בתכולה.
אני רוצה לציין עוד עובדה: תכולת החום מבוטאת בגרף ביחידות אנרגיה – ג'אולים. אבל יחידות אלה לא ניתנות למדידה ישירה (הן תוצאה של חישוב). מה שמודדים ישירות זו הטמפרטורה של המים. הנה קטע של וויליס אשנבך, המצטט גרף שמראה את המגמה השטוחה (חוסר ההתחממות) של פני האוקיינוסים. כדי להגיע למספרים שבגרף שלמעלה, המבוטאים (למשל) כ 5 כפול 10 בחזקת 22 ג'אולים – צריך למדוד הבדלים של טמפרטורה בסדרי גודל של 0.01 מעלה צלסיוס. אשרי מי שמאמין שאנו מסוגלים למדוד את הטמפרטורות של מעמקי האוקיינוסים (או של פני המים) בדיוק של 0.01 מעלות! כול העסק אבסורדי לחלוטין, מראש. זוהי ספקולציה על דבר שאיננו מסוגלים לדעת.
כול זה לא מפריע לאתרים חממיסטים להשתמש במחקר זה כדי לצאת בכותרות מפוצצות: "מחקר חדש מאשר שההתחממות הגלובאלית התגברה". הם אומרים: "בניגוד לאגדות שמפיצים הספקנים, ההתחממות לא נעצרה אלא התגברה, אלא שהחום לא נמצא באטמוספרה אלא במעמקי האוקיינוסים". כפי שהראינו למעלה המחקר החדש לא מוכיח כלום. אבל, בלי קשר לזה – שימו לב מה האסון עכשיו: התחממות מעמקי האוקיינוס! (מתחת ל 700 מ'). התחממות ב מאית מעלה שלמה !
אתם יודעים מה? שתתחמם לה קרקעית האוקיינוסים אפילו ב שתי מאיות המעלה. איפה האסון? זה לא ממש מדאיג. זו לא סיבה טובה לבזבז מאות מיליארדי דולרים לריק.
יעקבאין תגובות: