29 ביולי 2013

מקורות ושימושים באנרגיה בארה"ב, 2012

בתמונה זו רואים את המקורות והשימושים באנרגיה, בארה"ב, ב 2012. (כול צריכת האנרגיה, לא רק חשמל).


המקור הגדול ביותר הוא עדיין הנפט, המספק 35% מהצריכה, הצרכן הגדול ביותר הוא התחבורה, הצורך כ 25%.  כ 40% מהאנרגיה הנצרכת נצרכת בצורת חשמל. שמש ורוח מספקים כ 1.67% מהאנרגיה, פחות מהידרו (2.6%). ביומסה (כלומר - ידידנו הוותיק, העץ) עדיין מספק יותר משני המתחדשים האחרים, ביחד (4.3%) .

מה שהכי מעניין בגרף זה אחוז האנרגיה המתבזבזת או הולכת לאיבוד בצורת חום הנפלט לסביבה – 61% - ראו הריבוע האפור הגדול מצד ימין למעלה. (רק כ 39% מנוצלים). הדבר נובע מכך שאיננו מסוגלים להפוך את כול האנרגיה שבדלק לאנרגיה מועילה (מנוצלת), וחלק גדול ממנה הולך לאיבוד בצורה של פליטת חום לסביבה. זה מה שאנו יודעים, זה מה שהטכנולוגיה הקיימת מאפשרת, נקווה שלפחות בקטע זה יהיו שיפורים בעתיד.

יעקב

אין תגובות: