29 ביולי 2013

80% מהאנרגיה ממאובנים, ב 2040.

מנהל מידע האנרגיה של ממשלת ארה"ב פרסם תחזית שימוש באנרגיה בעולם, עד שנת 2040. הנה כמה מספרים:

צריכת האנרגיה בעולם צפויה לעלות בשנת 2020 ב 20% לעומת 2010, ועד 2040 ב 56%. צריכת האנרגיה בארצות המתפתחות (סין, הודו ועוד) תעלה ב 90% (עד 2040) ובארצות מפותחות רק ב 17%. דלקים מאובנים ימשיכו לספק בסביבות 80% מהאנרגיה גם ב 2040.  [ מה? הם לא שמעו על היעדים היפים של גרמניה – 80% מתחדש עד 2050? מה הם לא מאמינים ליעדים הרשמיים של ממשלת גרמניה??].
פליטות הפד"ח צפויות לעלות מ 31 מיליארד טון ב 2010 ל 36 ב 2020 ו 45 ב2040.בגרף האחרון רואים עלייה בשימוש בכול הדלקים, כולל מתחדשים, עד 2040.
החלק של האנרגיה המתחדשת יעלה מ 11% ב 2010, עד 15% ב 2040, האנרגיה הגרעינית מ 5% ל 7%. (אנרגיה מתחדשת כוללת את ההידרו, שהוא וותיק, ומהווה יותר מ 50% מהאנרגיה המתחדשת היום, וצפוי לעלות בשנים הבאות, בעיקר בארצות מתפתחות. הארצות הוותיקות כבר לא בונות סכרים).


בגרף למעלה רואים, בירוק, את החלק היחסי של המקורות המתחדשים (שמש ורוח) בייצור חשמל. חלקם היחסי עומד לגדול, אבל הם עדיין יהוו חלק די קטן בתמהיל הכללי של מקורות החשמל. ואני חושב שה EIA טועים בתחזית זו. הם עושים אקסטרפולציה (גזירה שווה) מהגידול בשנים האחרונות ומנבאים אותו גידול לעתיד. זה לא יקרה, גידול הירוקים ייעצר, כמו שנעצר בספרד, בגלל מחסור בכסף להמשך הסובסידיות מטורפות. למעשה EIA  מסייג את התחזית ומזהיר שהגידול האנרגיה ירוקה עלול להיות פחות.


ה EIA צופה לגידול גדול באנרגיה גרעינית, בייחוד בסין, הודו, וארצות מתפתחות אחרות (ברזיל, תורכיה, דרום קוריאה, ארצות ערב). התחזית הזו מבוססת כנראה על תחנות כוח גרעיניות שכבר בשלבי תכנון ובנייה. יחד עם זאת, עד 2040, האנרגיה הגרעינית עדיין תהיה רק כ 14% מייצור החשמל (לא מהאנרגיה הכוללת).

לסיכום: תמונה של פליטות הפד"ח:


אנו רואים שהפליטות תגדלנה ביותר מפי שניים, בין השנים 1990 עד 2040. (השנה של 1990 היא שנת הבסיס לפי הסכם קיוטו). כול הדיבורים על הקטנת הפליטות היו והינם מנותקים מהמציאות.

הדו"ח הזה גם מלמד אותנו מה דעתו של ה EIA על ה"יעדים" וה"התחייבויות" למיניהם לצמצום פליטות. ושימו לב – זה לא בגלל שהעולם לא משתדל... ההיפך. מאות מיליארדי דולרים הוצאו למטרה נעלה זו. אבל – מה שלא עובד, לא עובד.

כמובן, איש אינו נביא, גם לא ה EIA. ייתכן ועד שנת 2025 ימציאו פתאום המצאה גאונית ומהפכנית להפקת אנרגיה מהאוויר, או מהיתוך גרעיני. אבל, בהיעדר מהפכה טוטאלית ובלתי צפויה מסוג זה, התחזית של ה EIA היא התחזית המציאותית היחידה, על סמך הידע שיש בידנו כעת.
יעקבאין תגובות: