1 ביולי 2013

פחם הוא המלך.

ראו את המפה של תחנות כוח פחמיות חדשות שאושרו לבנייה או נמצאות בבניה בעולם, נכון לנובמבר 2012. המספרים מציינים את הספק ייצור החשמל, במגאווט של התחנות החדשות.

צריכת הפחם בעולם עומדת לעלות מ 7.9 מיליארד טון השנה, ל 8.9 בשנת 2016. סין עומדת להוסיף 160 תחנות כוח פחמיות ל 620 שפועלות היום, תוך 4 שנים. הודו תוסיף 46 תחנות.

כול המיסים והמכסות הסחירות שהוטלו באירופה ואוסטרליה לא יעזרו. כול מאות האלפים של תחנות רוח ומיליונים של פאנלים סולאריים לא עוזרים ולא תרמו כלום לקיטון השימוש בפחם וקיטון הפליטות. אין לנו כרגע מקור אנרגיה חליפי.

רק הגז יכול להביא לקיטון בשימוש בפחם, וגם קיטון כלשהו בפליטות, כי בשריפת גז הפליטות של הפד"ח הן רק כ 50% מהפליטות של הפחם והפליטות של מזהמים היא אפסית.
יעקב

אין תגובות: