24 בדצמבר 2013

תחזית האנרגיה בארה"ב ובעולם

מנהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי EIA    פרסם את הדו"ח השנתי שלו. יש הרבה נפט בארה"ב. 

התרומה העיקרית לגידול בהפקת הנפט הוא מ"פראקינג" – הפקה בשיטה ה"חדשה" (הקיימת רק 50 שנה). תחזית היא גידול ב 800 אלף חביות ליום בהפקה, בכול שנה, עד 2016. בשנה זו תגיע ארה"ב לתפוקת נפט של כ 9.6 מיליון חביות ביום, שהיא תפוקת השיא שהייתה בשנות ה 1970, בשיטות הישנות. מאז שנות ה 1970 ירדה התפוקה בגלל דלדול בארות הנפט, אולם שיטת הפראקינג הביאה להיפוך במגמה.

ייבוא הנפט לארה"ב יירד ב 2016 ל 25% מהצריכה, לעומת 37% היום, ו לעומת 60% לפני שנים מעטות.


גם יצור הגז הטבעי עלה מאד, וארה"ב מתכננת ייצוא גז טבעי, לעומת התכנית לייבא גז לפני כ 5 שנים. הגז הטבעי משמש להפקה של כ 30% מהחשמל, היום, לעומת 40% לפחם. הפרופורציה תתהפך עד 2040, אז, אומרת התחזית, יהווה הגז 35% והפחם רק 32%.

הנה מקורות האנרגיה של ארה"ב, מצב קיים ותחזית עד 2040. כפי שרואים בגרף, הרבה לא ישתנה. אנרגיה "מתחדשת" תגיע (אולי) ל 12% [שמהם, כ 7% הן תחנות הידרו קיימות, השאר, אולי רוח ושמש]. הנפט והגז יירדו מעט מאד, לטובת הגז הטבעי... אין הפתעות...

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, שמושבה בפריז, פרסמה אף היא את הדו"ח שלה. התחזית שלהם: השימוש בפחם יימשך, למרות האזהרות על הנזקים הסביבתיים שהוא גורם, ועל ההתחממות הגלובאלית. השימוש בפחם גדל ב 3.4% לשנה, בין השנים 2007-2012, בקצב מהיר מהעלייה בשימוש בנפט וגז. קצב העלייה בשימוש בפחם ימשיך בשיעור 2.3% לשנה, לפחות עד 2018.

הסוכנות הבינלאומית I.E.A.  אומרת שקיימת טכנולוגיה לבנות תחנות כוח פחמיות שיעילות יותר ומזהמות פחות, אבל חלק גדול מהתחנות שנבנות בהודו ובאינדונזיה הן מהסוג הפחות יעיל והמזהם יותר (כנראה זה יותר זול). לו נבנו תחנות הכוח האלה בשיטות יעילות, היו נחסכות פליטות פד"ח בכמות יותר גדולה מאשר החיסכון של כול תחנות הרוח שנבנו באירופה. (באירופה יש עשרות אלפים של טורבינות רוח).

פרשנות (יעקב): לו העבירו האירופים כסף וטכנולוגיה כדי שתחנות הכוח הפחמיות בעולם השלישי תהינה יותר יעילות היה הדבר עולה הרבה פחות מהכסף שבזבזו על תחנות רוח, והיה משיג יותר תועלת – גם פחות פליטות וזיהום אוויר, וגם עזרה לעניי העולם השלישי (חיסכון בעלויות רכישת פחם למפעילי תחנות הכוח ). במקום זה מסרב כעת הבנק העולמי, לפי הוראות ארה"ב, לממן בניית תחנות כוח פחמיות בעולם ה"מתפתח"  (שיישבו בחושך...).  העולם השלישי, בו יש לפחות מיליארד אנשים ללא חשמל, לא שואל את ארה"ב, ובונה תחנות כוח פחמיות כמיטב יכולתו, בשיטות המפגרות והזולות, והמזהמות ביותר.

בוועידות האקלים, מבטיחות הארצות המפותחות להקים קרן של 100 מיליארד דולר, כדי להקים תחנות רוח שאין בהן  תועלת גם בעולם השלישי. (לא חשוב שההבטחה היא הבטחת סרק שאין סיכוי שתקוים). האבסורדים של ההיסטריה הירוקה הם גדולים.


יעקב

אין תגובות: