16 בדצמבר 2013

שיא בצריכת חשמל

אתמול נרשם שיא בצריכת חשמל בחורף. בחורף השיא מגיע בערבים של ימים קרים. השיא שנרשם אתמול הוא כ 11,640 מגווט.

שיא הצריכה בקיץ, המתרחש בשעות אחה"צ המוקדמות של ימים חמים במיוחד, היה דומה – 11,680 מגווט.
אני מביא מספרים אלה כדי להדגיש את העובדה שחשמל סולארי דורש גיבוי מלא, ב 100% באמצעות תחנות רגילות (פחם או גז). יש שטוענים שניתן להפיק מהשמש חשמל בכמויות משמעותיות, שיעזור לעמוד בשיא הביקוש בקיץ. הדבר נכון. בקיץ ניתן לסמוך על כך שהשמש זורחת כול יום, ומסוגלת להפיק חשמל בשעת שיא הצריכה שהיא בערך – שעה 15.00. אכן, בקיץ, החשמל הסולארי לא זקוק לגיבוי בשיעור 100%. אבל בחורף, בשעת שיא הצריכה, בערך בשעה 19.00 אין שמש. בשעה זו חייבים לספק את כול הביקוש מתחנות פחמיות וגזיות. וזו בערך אותה כמות של צריכת השיא בקיץ.

יוצא מכך שהחשמל הסולארי בלתי רלוונטי, בכול הקשור לבניית תשתיות ייצור חשמל, במטרה שיהיה מספיק כושר ייצור לאספקת שיא הביקוש. ההשקעה בחשמל סולארי אינה חוסכת לנו השקעה בבניית תחנות רגילות. כלומר: מבחינת השקעה והכנה של כושר ייצור חשמל – ההשקעה בפאנלים סולאריים היא בנוסף להשקעה בתחנות רגילות, ולא במקום.

עוד רואים באתר חברת החשמל שכושר הייצור, היום, הוא כ 12,468 מגווט, כלומר הרזרבה היא בשיעור של כ 7.5%, לא הרבה. מזל שחלק מהבתים מנותקים עדיין, אחרת, מי יודע, אולי היו נוצרים נתקים בגלל מחסור בכושר ייצור...

יעקב


אין תגובות: