1 בנובמבר 2011

חולשתם של מודלים.


כל הנבואות האקלימיות (מהסוג עלייה ב 3 מעלות עד 2100 או עליית מפלס הים במטר, כמו בדו"ח ה IPCC) מבוססות על מודלים אקלימיים. רבים מביעים ספק ביכולת החיזוי של המודלים, ולכן, אינם מתיחסים ברצינות לנבואות אלה. מדעני המודלים האקלימיים טוענים לעומת זאת שהמודלים הצליחו לחשב נכון את נתוני העבר האקלימיים, ולכן יש תוקף גם לתחזיותיהם לעתיד.
הנה כאן מחקר קטן משנת 2005 שבדק את יכולת החיזוי של מודלים. מדובר במודלים ממשיים שנעשן כדי לחזות את כמות הנפט במאגר תת קרקעי. האבסטרקט שלהם אומר: (תרגום שלי)
"לעיתים קרובות מניחים שאם מודל כוייל למדידות תהיה לו יכולת חיזוי מסוימת, אפילו אם מוגבלת. אם למודל אין יכולת חיזוי – ההנחה היא שיש בו פגם והוא זקוק לשיפור.
אני משתמשים בדוגמה מתעשיית הנפט, ומראים שקיימים מקרים בהם מודלים מכוילים היטב אין להם יכולת חיזוי. הדבר קורה גם כאשר אין שגיאה במודל. אנו גם מראים שאם יש שגיאות קטנות במודל אי אפשר להגיע לשום יכולת חיזוי.
אנו לא מצאנו דרך להבחין איזה מודלים מכוילים יש להם יכולת חיזוי כולשהי ואיזה אין להם."
המסקנה הראשונה ברורה – אפילו הכיול של המודל למציאות מושלם, יכול להיות שאין לו כוח חיזוי. למשל – לא ניתן לבנות מודל שיחזה את התנודות בשוק המניות.
המסקנה השנייה אומרת שאפילו המודל מושלם מבחינת הידע הפיסי שבו (חוקי הפיסיקה) ומבחינת התאימות למצב הקיים – אין זה מבטיח שתהיה ל יכולת חיזוי.
המסקנה השלישית היא שאפילו שגיאות קטנות בתכנון המודל הופכות אותו לבלתי כשיר לחלוטין לחזות את העתיד.
המודל שנחקר במחקר זה היה פשוט אלפי מונים ממודל אקלימי, היו בו שלושה פרמטרים הניתנים לכיול – לעומת עשרות או מאות במודל אקלימי.
אין שום הוכחה, אפילו שום אינדיקציה קלושה, שהמודלים האקלימיים הם בעלי יכולת חיזוי כולשהי. הם אינם אלא ספקולציות, ניחושים, או השערות. יש בהחלט מקום במדע להשערות וניחושים, אבל אין לבלבל בינם לבין מסקנות או ידע מדעי.
יעקב


אין תגובות: