7 בפברואר 2013

מהפכת האנרגיה לא תתרחש בין לילה.רבקין כתב את  המשפט: "כדאי להשתדל למצוא אנרגיות חדשות ולא להמשיך לשרוף דלק פחמי. העולם עשה מעט מאד כדי להגימל משריפת דלק ללא מעצורים".
על כך הגיב הכלכלן קריסטופר גרין:

"מה זאת אומרת 'ללא מעצורים'? העולם זקוק לאנרגיה. הרבה אומות מתפתחות גדולות (למשל סין, הודו) עוברות מהפכה תעשייתית היסטורית, הן זקוקות לאנרגיה כדי להיחלץ מהעוני. ואיזה מקורות אנרגיה עומדים לרשותם? רק דלקים מאובנים (פחמיים), היחידים הזמינים בכמויות הדרושות והמייצרים אנרגיה בצורה רציפה ואמינה. לכן, עד כה, למרות עשרים שנה של מסע הטפות והתרעות של ההתחממות הגלובאלית אין שום שינוי בחלק היחסי של דלק פחמי בין מקורות האנרגיה העולמיים".

עוד אומר גרין:
"'העולם עשה מעט מאד?' – מה פתאום! אם הוא עשה מעט זה לא בגלל שהוא לא ניסה. הבעיה היא שמה שעשו הוא מוטעה מיסודו. כול הדרך של הכרזת יעדים להפחתת הפליטות השיגה בדיוק כלום, ותרמה אפס להורדת הפליטות. המדיניות הזו לא יכולה להשיג תוצאות כול עוד אין לנו טכנולוגיה חדשה, מהפכנית, שיכולה לספק לנו אנרגיה בכמויות הגדולות הדרושות ובאמינות ההכרחית, כמו הדלק הפוסילי. כול האמצעים המלאכותיים להטיל מגבלות חוקיות על פליטות רק מעבירים את הפליטות (של הייצור התעשייתי) למקום אחר, לא מבטלות אותן. כול סכומי הכסף האדירים שהוצאו על המקורות הבלתי יעילים ובלתי אמינים חסרים במעלה הזרם, בתחום המחקר והפיתוח ההכרחי כדי ליצור מקורות אנרגיה חדשים, מהפכניים. במקום זה מבזבזים כסף על רוח ושמש, שבטכנולוגיה הנוכחית אינם מסוגלים לספק את צרכינו בהיעדר טכנולוגיה לצבירת אנרגיה.

הבעיה של ההתחממות הגלובאלית היא בעיה של טכנולוגיה חדשה להפקת אנרגיה. מהפכה טכנולוגית לא תצמח מיעדי צמצום פליטה או מתכנית למכסות פליטה סחירות. [וגם לא מבזבוז מאות מיליארדי דולרים על תחנות רוח ופאנלים סולאריים – יעקב]
בכול מקרה, המהפכה  לא תתרחש בין לילה, לכן טוב לשמוע שהרגישות האקלימית פחות גדולה, ויש יותר זמן.

הערה שלי: מעבר לוויכוח: כן התחממות גלובאלית – לא התחממות גלובאלית –  מה שמדהים הוא הדרך ההיסטרית, האי רציונאלית ובלתי מעשית שבה מבזבזים סכומי כסף אדירים ללא שום סיכוי לשום תוצאות של ממש, בין אם התוצאות האלה (הפחתת הפליטות) באמת נחוצות בדחיפות או לא.
יעקב אין תגובות: