17 בפברואר 2013

העלות הבלתי סבירה של אנרגיה ירוקה בגרמניה.

הנה כמה נתונים על עלות האנרגיה הירוקה בגרמניה, שנמצאת בעלייה מתמדת ותלולה, שהינה לא בת-קיימא. גרמניה, כידוע אימצה "יעדים" מאד תקינים-פוליטית של הפקת 80% מהאנרגיה ממקורות מתחדשים עד 2050. בדרך לשם היא קבעה תעריפי הזנה feed-in-tarifs לאנרגיה ירוקה, תעריפים מובטחים ל 20 שנה, צמוד למדד. לכיסוי ההוצאה הם הטילו "היטל ירוק" על חשבונות החשמל של משקי הבית. הגרפים הבאים מראים את גובה ההיטל וגודל ההוצאה, לאורך זמן.

הגרף הראשון מראה את הגובה הכולל של הסובסידיות הירוקות השנתיות (ס"ה ההיטל) שהיו 16.76 מיליארד אירו ב 2011- ואת מגמת העלייה הפרבולית, שתוביל לעלות של 28 מיליארד אירו לשנה ב 2015.

אולם העלות השנתי היא קצה הקרחון של ההתחייבות הכוללת, שהינה ל 20 שנה. אפ בוחנים את ההתחייבות (ההוצאה) הכוללת מקבלים גרף זה:


בשנת 2012 הערך הכולל של הסובסידיות ששולמו ואלה שהממשלה התחייבה לשלם הגיעו לסך  376 מיליארד אירו. סכום זה שווה בערך לתקציב השנתי של ממשלת גרמניה. ההוצאה הכוללת ל 2015 צפויה להיות 570 מיליארד אירו.

ההוצאה השנתית הממוצעת של משפחה רגילה בת 4 נפשות הייתה כ 43 אירו בשנת 2000, עלתה ל 919 אירו בשנת 2012 וצפויה להגיע ל 1376 ב 2015.
מלבד ההוצאה השנתית ישנה ההתחייבות ל 20 שנה, שהיא כמו חוב שמוטל על כתפי משלם המיסים בגרמניה. החוב הזה הסתכם בכ 18 אלף אירו למשפחה בשנת 2012 וצפוי להגיע לכ 27 אלף אירו ב 2015.

ההוצאה הזו היא רק הסובסידיה הישירה המובטחת ליצרנים סולאריים ורוחניים בצורת תעריף הזנה מובטח. מלבד זאת יש הוצאות נוספות בהן יצטרך הציבור הגרמני לשאת כדי לאפשר שילובה של האנרגיה הירוקה. מדובר באלפי ק"מ של קווי ממסר חדשים, אמצעים לצבירת אנרגיה ונשיאה בהוצאה של קיום תחנות כוח לגיבוי על דלק פחמי.

ברור לחלוטין לכולם שהשתוללות ההוצאות הזו אינה יכולה להימשך לאורך זמן. הגרמנים, כעם, הם מאד צייתנים וגם חדורי אמונה ירוקה, אבל למרות זאת כבר נשמעים ריטונים רבים על העלות הגדולה.

במאמר מוסגר אני מרשה לעצמי להוסיף שכול ההוצאה הזו לא הניבה, בינתיים, שום ירידה של ממש בפליטות.... אז בשביל מה כול זה ?

יעקב
תגובה 1:

גרי אמר/ה...

טירוף מוחלט. וגם עצוב.