25 בינואר 2013

אנרגיה מתחדשת בגרמניה – הוצאות גדולות לריק


הנה שני גרפים המספרים על ההוצאות הגבוהות על אנרגיה מתחדשת בגרמניה מול ההישגים הדלים בקיטון הפליטות.
עלות החשמל בגרמניה בניכוי האינפלציה: (קו כחול: משקי בית, קו אדום: תעשייה ועסקים וציבורי).

הסובסידיות לאנרגיה הירוקה בגרמניה מממומנות על ידי היטל על מחירי החשמל המוטל על צרכנים ביתיים. צרכנים מסחריים ותעשייתיים פטורים, מתוך רצון לשמור על תחרותיות התעשייה הגרמנית. ההיטל הירוק מייקר את החשמל הביתי ב 24%, המחירים עלו ב 61% מאז שנת 2000, כאשר החלו עם ההיטלים הירוקים. 800,000 משקי בית מתקשים לשלם את חשבונות החשמל. מעריכים שעלות הסובסידיות עלולה להגיע ל 300 מיליארד אירו בשנת 2030.הייתה ירידה של כ 20% בפליטות בין השנים 1985 עד 1999 – כלומר לפני שהחלו להתקין את האנריגה המתחדשת המסובסדת (רוח ושמש). הירידה נבעה מסגירת התעשייה המפגרת והמזהמת של מזרח גרמניה, ולא קשורה כלל בתכניות השאפתניות למלחמה בהתחממות הגלובאלית. הירידה בפליטות מתאזנת 2000 (כאשר החלה תכנית הסובסידיות הירוקות) היא אפסית. בין השנים 2009 ו 2010 הייתה אפילו עלייה קלה בפליטות, וכנ"ל בשנים שלא רואים בגרף – 2011 ו 2012.
כול התכנית הבזבזנית והיקרה של אנרגיה מתחדשת אינה מביאה שום תועלת.
יעקב

אין תגובות: