7 בינואר 2013

כדור הארץ נעשה ירוק יותרהאם ידעתם שכדור הארץ ירוק יותר ? ממש ירוק. ניתוח תמונות לוויין מוכיח שכמות הצמחייה על פני כדור הארץ גדלה בשלושים השנים האחרונות. אלה חדשות טובות למודאגים הרגילים מסיפורי הפחדה על ביעור יערות, פיתוח יתר והרס בתי גידול.

הדבר נמדד בכמה אופנים. למשל – על ידי מחזור הפד"ח בטבע. בקיץ הצפוני יש גידול של בצמחייה הסופגת פד"ח מהאוויר (מרבית הצמחייה בעולם היא בחצי הכדור הצפוני), ובחורף יש פליטה של פד"ח מהעלים הנרקבים. המדען צ'רלס קילינג, המודד ריכוזי פד"ח במאונה לואה, הוואי, גילה שיש גידול במשרעת של התנודות בריכוז הפד"ח, כלומר – יותר נספג בקיץ, יותר נפלט בחורף – שפירושו שיש יותר צמחייה. חוקרים אחרים גילו שיש גידול בקצב הצמיחה של העצים, ובצפיפות היערות.
מדען מנאס"א חישב מדד גידול הצמחייה NDVI על פי תצלומי לוויין. הלווינים אישרו שאכן יש גידול בצמחייה, בכול העולם, לא רק בחצי הצפוני. חוקר אחר מצא מגמה ברורה של התגברות הירוק: בין 1982 ל 2011, 20% משטח כדור הארץ נעשה ירוק יותר, ורק 3% חום (יבש) יותר. (שאר השטח ללא שינוי).

מה גורם לשינוי הזה? שני דברים: גידול הריכוז הפד"ח, המהווה מזון לצמחים, ושינויי האקלים – אקלים חם ולח יותר מדרבן צמיחה.  הנה, אם כן, תוצאה חיובית של גידול ריכוזי הפד"ח, לא כול התוצאות שליליות.
מחקר מקיף של הספרות בנושא מראה שאכן הצמחייה גדלה, במידה רבה בזכות הפד"ח, ותוך כדי כך סופגת כמויות הולכות וגדלות של פד"ח מהאטמוספרה.

אצלנו מדברים רבות על סכנת המדבור ("הנגב יגיע לחיפה"). זו כמובן הפחדה שאינה מבוססת על כלום, ומנוגדת לנתוני המשקעים שנמדדו עד כה, שלא קטנו, בממוצע הרב שנתי. הנתונים העולמיים מראים שלמרות שיש גידול מקומי במדבור, browning , על פני 3% מכדור הארץ, יש הרבה יותר greening – 20%. כדור הארץ נעשה ירוק יותר.
יעקב

אין תגובות: