6 בינואר 2013

המט אופיס מתקן תחזיות.

המט אופיס, השירות המטאורולוגי הממלכתי של בריטניה, מתקן את תחזיות העבר. התחזיות הקודמות ל 10 שנים קדימה שהונפקו על ידי המודלים האקלימיים שלו, צפו המשך בעלייה של הטמפרטורות.
כעת, המודלים כנראה "למדו" את המצב החדש של חוסר התחממות ב 16 השנים האחרונות, והצפי שלהם ל 7 השנים הבאות הוא להמשך חוסר ההתחממות.
ראו את גרפים של התחזית הקודמת מול החדשה.

 

יש לברך על כך שהמט-אופיס אינו נעול על תחזיות שגויות מהעבר, אלא מתקן את תחזיותיו בהתאם לנתוני האמת.

יעקב

אין תגובות: