20 בינואר 2013

מקור התחממות נוסף – עודפי חום waste heat.


אחת הטענות המרכזיות של החממיסטים היא שההתחממות הנוראית שהתרחשה, לפחות מאז 1950, נגרמה כמעט כולה על ידי גזי החממה, מעשה ידי האדם.  (ההתחממות הנוראית של 0.6-0.8 מעלות צלסיוס). מדענים אחרים מצביעים על כך שלהתחממות יש גורמים נוספים, אם כי קשה מאד להדביק מספרים מדויקים לגורמים אלה. כך למשל – גורם אחד הוא תנודות טבעיות – שאינן קשורות בפעילות אנושית (ד"ר קורי מנחשת שהן גרמו כ 50% מההתחממות). גורם אחר כן קשור לפעילות אנשוית אבל לא לפד"ח – זהו שינוי בשימושי קרקע. בני אדם הפכו מיליוני דונאמים משטח יער או ערבה לשטח מעובד ומושקה.
גורם מחמם אחר ראינו בקטע הקודם – הפיח – או חלקיקי פחמן שחורים, שגם הם נפלטים בתהליך שריפת דלקים על ידי בני אדם, אבל השפעתם שונה מזו של הפד"ח.
יש גורם נוסף, שד"ר רוי ספנסר כותב עליו, אם כי הוא ברור ומובן מאליו: זה תהליך השימוש שלנו באנרגיה, שגורם לפילטת חום עודף. שריפת הדלקים לחימום בתים, להפקת חשמל, לתעשייה ותחבורה, גורמת לפליטת חום לסביבה. ההנחה של מרבית המדענים הייתה תמיד שהכמות הכוללת של האנרגיה הנפלטת ישירות על ידי האנושות היא קטנה וזניחה ביחס לגורמים המניעים את האקלים, כמו קרינת השמש או האילוץ של גזי חממה.
אולם, ד"ר רוי ספנסר עושה חישוב גס, ומוצא שהאילוץ, ביחס לארה"ב, הוא כ 0.33 ואט למ"ר. ביחס לאילוץ של הפד"ח (גזי החממה), שהינו (לפי חישובים מקובלים) כ 1.6 ואט למ"ר  - הכמות הזאת אינה זניחה כלל – היא מהווה כ 20% מהאילוץ הגדול והנוראי של הפד"ח. היחס משתנה אם עושים חישוב גלובאלי, ולא רק לארה"ב, כי חלקים אחרים בעולם שורפים פחות דלק.
ההתמקדות האובססיבית בפד"ח כגורם של כול התופעות והתהליכים האקלימיים אינה מוצדקת.
יעקב


תגובה 1:

משה אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.