14 באפריל 2012

סוף הציביליזציה והכחדת המין האנושי.


זה מה שמנבא פרופ' גאי מקפרסון, פרופסור למדעי הסביבה מאונ' אריזונה בנאום מעניין ושנון שנישא ב 17 באוגוסט 2007.   אני מביא נאום זה כי הוא משעשע ומעניין, וכי הוא מבטא זרם גדול, אולי של הרוב, בחשיבה העכשוית, בייחוד באקדמיה. בוודאי ובוודאי שזה זרם מחשבה אופנתי, שכולנו נתקלנו בו – אי אפשר שלא.  (ואולי גם כהצגה של הדעה ההפוכה לזו של מאט רידלי, האופטימיסט הראציונלי).
לפי זרם זה בני האדם הם עשבי פרא, טומאה, הם מטרד, פולשים, מזהמים והורסים את אמא אדמה ואת כדור הארץ. אנו מזהמים את פני כדור הארץ, כי כורתים יערות, מעבדים את האדמה הבתולה, מזהמים אותה עם דשנים, ומרוקנים אותה מהמרקם הטבעי שלה. אנו בונים בתים וסוללים כבישים, משמידים מערכות אקולוגיות וביולוגיות. אנו מזהמים את האוויר, בייחוד בפליטות הפד"ח, ואנו אפילו מזהמים ומחוררים את הבטן של האדמה כשאר אנו שואבים ממנה מים, עוקרים ממנה את כול המחצבים, הנפט והפחם שאנו צורכים. והשיא – אנו גורמים להתחממות כדור הארץ שיביא תוך כמה עשורים או מאות מעטות להכחדה של כול חי.
אבל, אומר מקפירסון, אל תדאגי אמא אדמה, הסוף של הפולשים האנושיים הטמאים קרוב. אנו הגענו לשיא הנפט peak oil ב 2005, הוא אומר, ב2007 . "מעכשיו צפויה ירידה תלולה בייצור הנפט. בלי נפט אין חשמל, כי אי אפשר להפעיל אפילו את המכונות לכריית הפחם, או את הרכבות להובלת הפחם לתחנות כוח. בלי נפט אין הובלה בכלל, אין אפשרות לפעילות כלכלית כולשהי, להובלת תוצרת מהיצרן לצרכן. גם אין אפשרות לשאוב מים ולספק אותם לערים.  תוך 5-10 שנים (הוא אמר ב 2007) תתמוטט לחלוטין הציביליזציה התעשייתית שבנויה כולה על נפט, על ניצול יתר של משאבים טבעיים, ועל זיהום הטבע.
מה לעשות? צריך לשנות אורח חיינו מן הייסוד (לא פגשתי עדיין נביא שלא אמר משפט זה). איך לשנות בדיוק? ובכן – לחזור לטבע, שכול אדם יגדל את המזון שלו בחלקת האדמה הקטנה שלו, באמצעים אורגניים, וייצר את כול מה שהוא צורך – כלומר – לחזור לתקופת האבן בערך. (זו לא אירוניה, זה מה שהוא מציע). לוותר על המכוניות, כי כדור הארץ לא סובל מכוניות, לוותר על התעשייה, לחיות בצניעות מיזע אפנו. הוא גם מדמיין, בקטע אחר, שאפשר בשעות עבודה מעטות לספק את צרכינו הבסיסיים, להקדיש את שאר הזמן להירהורים והגיגים או עיסוקים רוחניים.
נוכח השקפות כאלה אפשר להבין מה גודל האסון, לדעתו, בתגליות הנפט האחרונות. הן פשוט הורסות לו את הנבואה שלו, את תמונת העולם, הן הורסות את העולם הדמיוני שהוא חי בו.
אפשר היה להתייחס בביטול לפרופ' מקפירסן ולפטור אותו באימרה שהוא זקוק באופן דחוף לייעוץ פסיכיאטרי. אלא שמקפירסון מייצג את הזרם המרכזי בחשיבה המודרנית, בייחוד באקדמיה. ואם כול האנושות השתגעה, ייתכן שבאמת סופו של המין האנושי קרוב.
יעקב

אין תגובות: