2 באפריל 2012

ההתחייבות שלא הייתה....

מעל תוכלו לראות את דברי ההסבר לאחד החוקים הסביבתיים שהכנסת שוקדת על חקיקתם בשנים האחרונות, במקרה הזה מדובר בהצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון) להצעת חוק פ/804/18 המופיעה בעמ' 8 - כאן.

הניסוחים המסבירים את הצעת החוק מלמדים על עומק הבעייה אליה דוחפים אותנו נציגי הציבור בכנסת בנסיונם לבנות מבנה מפואר ההופך יום ללילה ולבן לשחור.

וכך נכתב בביאור לחוק: "לשימוש הגובר באנרגיה בעולם ולתלות הגוברת במשאב זה יש השלכות בריאותיות, סביבתיות, חברתיות וכלכליות"... עד כאן נכון, אך למרבה הצער אין הכוונה של המנסח להכיר בעובדה שההשלכות הללו הן חיוביות ובעלות משמעות רבת חשיבות למען הקדמה הכלכלית, הבריאותית, תוחלת החיים ועוד...
 
מבחינתם השימוש באנרגיה מוביל ל"פליטות גזי חממה" ו"להתחממות כדור הארץ" הוא הרה אסון ויש לצמצם את השימוש באנרגיה...

בועדות הכנסת ובניסוחי החוקים נשתלות הנחות יסוד מטעות ומוטעות שמטרתן ליצור תדמית שווא כאילו הוכרע הדיון המדעי ובנושא ההתחממות הגלובלית (שבעשור האחרון  נאמדת בפחות ממעלה) ושהיא הרת אסון. בכך מבקשים הפוליטיקאים והמחוקקים להשתלט על המחקר המדעי ולקבוע מראש את תוצאותיו ואת המדיניות הנגזרת מתוצאות אלו.

אך מעבר ליצירת הרושם על הכרעת הדיון המדעי, יש גם נסיון ליצור רושם כי גם הדיון הדמוקרטי הפרלמנטרי כבר הוכרע...
בין שיטות ההטעייה המשמשות לכך נמצא הציטוט הבא: "מדינת ישראל התחייבה אף היא לצמצם את פליטות גזי החממה משטחה בשיעור של 20%  מסך הפליטות הצפויות בשנת 2020..." ובכן, לא נכון.
מדינת ישראל לא חתמה על אמנה ולא התחייבה התחייבות משפטית בינלאומית - אלא אם כן נאום חגיגי של פרס בכנס בקופנהגן בו מדינאים מכל העולם מכריזים על שאיפות מנותקות מן המציאות מהווה התחייבות בינלאומית מחייבת... (על חגיגת הפוליטיקאים בקופנהגן ובועידות האקלים של האו"ם כתבנו רבות - כאן.)

מוזכרת בדברי ההסבר גם החלטת ממשלה 1504 מה-14 במרס 2010 שלכאורה נותנת תוקף להתחייבות... אולם, מעולם לא הייתה החלטת ממשלה שנטלה על עצמה התחייבות כזאת.

החלטת הממשלה היתה לכנס ועדת היגוי שגבש ותמליץ המלצות בשאיפה להגיע ליעד...הנה הניסוח המדוייק של החלטת הממשלה (סעיף 2): "הוועדה תגבש  המלצות  להפחתת  פליטת  גזי  חממה בישראל, בשאיפה להביא להפחתה בשיעור של 20% מסך הפליטות  הצפויות בשנת 2020 על פי תרחיש "עסקים כרגיל". זה ניסוח חגיגי ונחמד שמשמעותו להעביר את הנושא לוועדה ולעבור הלאה - לא התחייבות.
מי שיטרח לעיין בהחלטת הממשלה מספר 1504 יגלה גם את סעיף קטן ב' בסופה האומר "סעיפים 2 עד 5 יימחקו." כלומר, דינו של הסעיף 2 והנתונים המצוטטים מעל להנחיית הוועדה להימחק מההחלטת הממשלה.
מי שיטרח גם לעיין בסעיף המשפטי הנמצא מתחת לכל החלטת ממשלה יודע שהנוסח התקף הינו הנוסח של ההחלטה ברשומות (ללא הסעיף הנ"ל) וכי "החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי."


כך מכופפים את האמת, שלב אחר שלב, מהחלטה אחת לחברתה, מדיון להצעת חוק, מהצעת חוק לתיקון החוק - ובסופו של דבר נמצא את עצמנו ניצבים מול מפלצת חקיקתית שלא ברור מאיזה תוקף היא צמחה ומדוע היא חונקת את אספקת האנרגיה של ישראל.

נ"ב
החתומים על הצעת החוק הם: חברי הכנסת ניצן הורוביץ, ליה שמטוב, דב חנין, אורית זוארץ, אילן גילאון, חיים אורון, ישראל חסון, מירי רגב, רחל אדטו, מוחמד ברכה, חנא סוויד, עפו אגבאריה, דניאל בן-סימון ואברהים צרצור.
אם תרצו לסייע לשפוך אור ולחשוף לידיעת הציבור את הפעילות הפרלמנטרית  - הצטרפו למדרגים והפיצו את "מדד הרציונליות הסביבתית" של הבלוג הירוק באתר הכנסת הפתוחה.
 בועז אין תגובות: