29 באוקטובר 2012

בג"ץ דחה את (מועד) הדיון בעתירת אדם טבע ודין

אדם טבע ודין מתמחה ברדיפה משפטית של כל פרוייקט אנרגיה תוך מצג של הפחדות שביסוסן המדעי עומד ביחס הפוך לעוצמת הדרישות המשפטיות של האגודה.

מבחינת האגודה עדיף היה להפסיק להפיק אנרגיה פוסילית "יעלה כמה שיעלה"... הקורבן האמיתי של הרדיפה הזאת הם אזרחי ישראל שישארו עם חשבונות אנרגיה מאמירים וחובות ענק שיוטלו על כתפי משלמי המסים. במסגרת חובות אלו ניתן למנות גם את 70 מיליארד הש"ח של חובות חברת החשמל שגם הם יגיעו לשלב הפרעון בעתיד.
השנה העמיקה חברת חשמל את החוב הזה ביותר מעשרה מיליארד ש"ח מחוץ לתכנון התקציבי כתוצאה משימוש בדלקים יקרים ומזהמים (כידוע, אין גז ואין גם תחנה פחמית שאותה הירוקים לא אוהבים).

אחד הקורבנות של רדיפה זאת הוא ניסוי ההפקה של פרוייקט נפט הפצלים בשפלת יהודה. נגד הניסוי הזה פועלים הגופים הירוקים במלא המרץ תוך פיזור הפחדות דמיוניות שנועדו לגייס את דעת הקהל נגד הפרוייקט. אם  יצליח הפרוייקט זה אנו עלולים, חלילה, להפחית דרמטית את עלויות הדלקים שלנו וגם לצמצם את החובות המאמירים שתוארו מעל.

אולם, אדם טבע ודין מתנגדים גם לעריכת ניסוי מצומצם שיוכיח את ייתכנות הפרוייקט ויאפשר להערך להגנה אופטימלית על הסביבה במידה ואכן תוכח ייתכנות כזאת. מבחינת אט"ד אין כלל צורך בניסוי משום שהנפט, כידוע הוא דבר רע ויש לגמול אותנו משימוש בו.

באתר משרד האנרגיה והמים דווח שבג"ץ דחה את הדיון בעתירת אדם טבע ודין נגד נסוי ההפקה - כאן. (החלטת בג"ץ מצורפת בקישור):

בית המשפט הגבוה לצדק דחה הבוקר את עתירת עמותת אדם טבע ודין אשר עתרה כנגד אישור פרויקט החלוץ של פצלי השמן. בית המשפט קבע כי הנושא יידון ביחד עם העתירה שהגישה העמותה נגד חוקיותן של התקנות, דיון הקבוע לראשית חודש דצמבר.
בכך אימץ בית המשפט את עמדת המדינה ומשרד האנרגיה והמים כי אין מקום לקיים דיון נפרד בנושא פצלי השמן.

בועז 

הערה: בפוסט הוכנס תיקון היות והבג"ץ לא דחה את העתידה אלא את מועד הדיון בה ואיחד את הדיון עם נושאים נוספים.

תגובה 1:

יעקב אמר/ה...

ההחלטה הנוכחית היא חסרת כול משמעות, היא החלטה מנהלתית. בג"ץ החליט לדון בתיק זה, יחד עם עתירה אחרת בנושא, ב 6 לדצמבר.

הכותרת של הפוסט הזה קצת מטעה, בג"ץ לא דחה את העתירה, רק דחה את הדיון לתאריך אחר.