20 באוקטובר 2012

המלחמה להלאמת המשאבים

בכנס האגודה הישראלית לאקולוגיה הוצגה תוכנית המתגבשת על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד לאיכות הסביבה (כן, הכסף שלכם בעבודה) הנקראת "תחזית קיימות לישראל 2030", כפי שהוצגו הדברים על ידי מנהלת המושב בו הוצג הפרוייקט השנה 2030 נבחרה באקראיות, באותה מידה יכולים היו המתכננים לקבוע 2050. 
זה מלמד אותנו משהו על איכות התחזית. 

אין תגובות: