22 באפריל 2013

הדו"ח של מדעני החלל.קבוצה של מדענים ומהנדסים בדימוס, עובדי נאסא (סוכנות החלל) התקבצה לבדוק את נושא שינויי האקלים. דאגתם, כפי שהובעה במנשר שחתמו, הייתה שנאסא פועלת בתחום זה, באמצעות מכון GISS שלה, בראשות ד"ר האנסן, בצורה לא מדעית, בצורה שעלולה לפגוע במוניטין של נאסא כגוף מדעי-הנדסי רב הישגים – כמו הנחתת אדם על הירח.
הם למדו את הנושא, התייעצו עם מדענים מכול גווני הקשת (כולל חממיסטים), עברו על הספרות המדעית, ועכשיו הם מפרסמים את ממצאיהם. הם מציינים שלמרות שבמקור הם אינם מדעני אקלים, יש להם הכשרה בתחומי הפיסיקה, כימיה, גיאולוגיה, מטאורולוגיה, ביולוגיה וניתוח נתונים.  יש להם גם 40-50 שנה ניסיון (לכול אחד) בעבודה בתכנית החלל של נאסא.

השאלה שהציבו לעצמם הייתה: מה מידת ההשפעה של פליטות הפד"ח על ידי בני האדם ? באיזו מידה יכולות הפליטות לגרום לעליית טמפרטורה מזיקה ? יש כאן למעשה שתי שאלות: אחת: מה עליית הטמפרטורה האפשרית? זו שאלה פיסית-אובייקטיבית. השאלה השנייה מתייחסת להערכת נזקים והיא שאלה יותר סובייקטיבית.

המסקנות שלהם, בקיצור נמרץ:

1.    התחממות מעשה ידי אדם – AGW – באמצעות פליטות פחמן איננו מדע מבוסס - settled science .
2.    תהליכים טבעיים (לא קשורים למעשי האדם) שולטים על שינויי האקלים, אם כי מרבית תהליכים אלה אינם מובנים לנו דיים.
3.    ההשפעות הבלתי פחמיות של מעשי האדם משמעותיות. זה כולל שינוי שימושי קרקע, אפקט אי החום העירוני, חלקיקי פיח ואירוסולים.
4.    ההשפעה של התחממות באמצעות פחם – AGW – נראית זעירה, מינורית. השפעות אחרות חזקות יותר, וניתן להבחין בהן – למשל: קרינת השמש, תנודות מחזוריות בטמפרטורת האוקיינוסים, פיח, ועוד.
5.    הראיות האמפיריות (מבוססות תצפית) להתחממות מבוססת פחם אינן מצביעות על אסון.
6.    האיום לנזק נטו של ההתחממות הפחמית אינו מיידי ואינו מצריך פעולה מתקנת בהולה.
7.    ממשלת ארה"ב מגזימה בדאגה ובטיפולה באיום ההתחממות.

פירוט מלא של המסקנות האלה, ההנמקות, כולל סימוכין וגרפים תמצאו במחקר המקורי כאן.

מן המסקנות:
מדע האקלים אינן ברור ומבוסס דיו, מחקר רב נוסף דרוש. לצערנו (אומרים המחברים) התהליך המדעי הושחת על ידי השפעות פוליטיות וקבוצות לחץ ועניין, שמכוונות תקציבי מחקר. [ואני אומר: גם על ידי עמדות אידיאולוגיות].
אנו לא מצאנו ראיות חזקות שאנו ניצבים בפני משבר אקלימי חמור המצריך פעולה מיידית. חשוב לקחת את הזמן הדרוש לשיפור הידע המדעי שלנו לפני שמנסים לנקוט בצעדי מדיניות בעלי משמעות כלכלית ופוליטית גדולה, ולהפליג בתכניות בעלות יעילות מפוקפקת, המבוססת על מודלי אקלימיים בלתי אמינים ובלתי מאומתים. תנודות האקלים של ימינו אינן חריגות במאום מתופעות שהתרחשו לאורך ההיסטוריה.

יעקב

אין תגובות: