16 באפריל 2013

ההשקעה באנרגיות מתחדשות שוקעת.
ההשקעה באנרגיות מתחדשות (רוח ושמש) ירדה ברבעון האחרון, בסיכום עולמי, ב 22% לעומת השנה שעברה. ההשקעה, בסך 40.6 מיליארד דולר, הייתה הנמוכה ביותר מאז 2009. ב 18 החודשים האחרונים הסתיימו כמה תכניות תמיכה חשובות (קרי סובסידיות ממשלתיות).  הירידה מעמידה בלחץ את יצרני תחנות הרוח והפאנלים, שצוברים הפסדים.
ההשקעה באנרגיה מתחדשת ירדה בארה"ב  ב 54% ל 4.5 מיליארד דולר, ובסין ב 15% ל 8.8 מיליארד (בעידוד ממשלת סין המנסה להציל את יצרניות הפאנלים). באירופה הייתה נפילה של 25% ל 13.4 מיליארד. בספרד, אשר ביטלה את הסובסידיות לגמרה, הייתה ירידה ב 96% (כלומר ההשקעה שם, באנרגיה מתחדשת היא בערך אפס). לעומת זאת הייתה עלייה  ביפאן, שמחפשת תחליפים לתחנות הגרעיניות שנסגרו, והוציאה 8.8 מיליארד. בבולגריה, רומניה וגרמניה מתכננים הורדה של הסובסידיות, דבר שמבריח משקיעים.
"כדי שהאנרגיה המתחדשת תמלא את היעד המבוקש של הורדה בפליטות הפד"ח, ההשקעות באנרגיה מתחדשת חייבות להיות כפול ממה שיש, עד 2020, ולא לקטון" אמר החוקר הפיננסי שאסף את המספרים האלה עבור בלומברג.
מה שאיש הפיננסים לא אמר הוא , שלא חשוב כמה ישקיעו בדברים אלה – הורדה גדולה בפליטות הם לא משיגים, בגלל המגבלות הטכניות שלהם. ההשקעה של מאות רבות של מיליארדי דולר, עד כה, בפרויקטים אלה לא הניבה שום ירידה בפליטות.
יעקב

אין תגובות: