28 באפריל 2013

תחנות כוח פחמיות חדשות בגרמניה.


בשנת 2013 עומדות להיכנס לפעולה 6 תחנות כוח פחמיות גדולות, חדשות, בגרמניה. כושר היצור הכולל שלהן כ 5800 MW  - שהם כ 7% מהצריכה. שתי תחנות חדשות נפתחו כבר ב 2012. עוד 6 תחנות פחמיות אמורות להיכנס לפעולה עד 2020. כול התחנות האלה יספקו כ 19% מצריכת החשמל של גרמניה.
כמו כן מתוכננות 27 תחנות חדשות על גז שאמורות לספק עוד 17% מהצריכה.
באתר של התאחדות יצרני האנרגיה בגרמניה תמצאו את הפרטים של כול התחנות המתוכננות.  יש לציין שמלבד ה 6 שיפתחו בשנה זו (חלקן כבר בהרצה), יש עוד שתיים בבנייה, שיפתחו ב 2014 ו 2015. האחרות בשלבי המתנה לאישורים.
בנוסף, ניתן לראות שיש 7 תחנות רוח בבנייה – כלומר חוות של טורבינות רוח, כולן בים.  כושר הייצור הנומינאלי של כול חווה של תחנות הרוח נמוך במידה ניכרת מכושר הייצור של תחנות פחמיות. ס"ה כושר ייצור נומינלי בבנייה של תחנות רוח: כ 2000 MW . אולם יש לזכור שהנתון הזה מטעה. תחנות הרוח מפיקות חשמל רק כאשר הרוח נושבת במהירות המתאימה, שזה, על פי סטטיסטיקות שנאספו עד כה – כ 1/3 מהזמן. פירושו – שכושר הייצור האפקטיבי של כול תחנות הרוח הוא כ 700 MW, פחות מכול אחת מתחנות הכוח הפחמיות שבבנייה.
אז רואים שהגרמנים לא כול כך חסרי אחריות כמו הבריטים. הם מדברים גבוהה, גבוהה על אנרגיה מתחדשת ו"תפנית האנרגיה",  (וגם מבזבזים על זה בלי סוף כסף), אבל מצד שני – בונים תחנות כוח של ממש, כדי למנוע ניתוקי זרם.
יעקב

אין תגובות: