8 ביולי 2012

מחיר הירוק בקליפורניה.


pics on Sodahead


בשנת 2006, כאשר הכלכלה שגשגה, החליטה קליפורניה להיות
מתקדמת ומצפונית-סביבתית, וחוקקה חוק אקלימי גדול ששמו AB2 . כעת מתחילים לפרוע את החשבונות. הבטיחו שהחוק ישמש דוגמה לשאר המדינות (זה לא קרה) ושיביא ליצירת אלפי מקומות עבודה בתעשייה ירוקה. אפילו הבטיחו שהחוק יתרום לעליית התל"ג.
במציאות של 2012 הכלכלה במשבר, האבטלה היא כ 10.8% (לעומת ממוצע של כול ארה"ב – 8.2% ). שני מחקרים של יועצים פרטיים מסכמים את העלויות האמיתיות של החוק.

שלושה הסעיפים העיקריים בחוק הם אלה: 1. מס-מכסות-סחירות לפליטות פד"ח, 2. תקרה נמוכה לפחם בדלק, ו 3. מנדט השימוש ב 33% אנרגיה מתחדשת להפקת חשמל. דברים אלה יגרמו לעליית מחיר החשמל והאנרגיה בכלל, ויגרמו לירידה בתוצר של קליפורניה בשיעור בין 3.5% ל 8.9% עד 2020. אפילו תחת סצנריו "אופטימיסטי" פירושו אבדן של 447 מיליארד דולר תוצר, במשך 8 השנים הבאות, וזו ירידה גדולה יותר בתוצר מזו שהתרחשה במשבר הכלכלי הגדול של 2008-10 . תוספת העלות למשפחה בקליפורניה מוערכת בכ 2500 דולר לשנה.

מסקנה נוספת מהמחקר: הירידה בפליטות כתוצאה מהירידה בפעילות הכלכלית יסתכמו ב 26%, ויהיו יותר מכול חסכון תחת חוק האקלים – AB2.
כלומר – הקיטון בפליטות יושג על ידי הברחת התעשייה מהמדינה והגברת האבטלה – בקיצור: על ידי הגברת העוני. כידוע, עניים פולטים פחות...

המחקר השני בודק את הסטנדרט של "תכולת פחם נמוכה בדלק". התקנות דורשות ירידה ב 10% בתכולת הפחם של דלקי התחבורה בקליפורניה, עד 2020. אפשר להשיג ירידה זו רק על ידי שימוש בביו-דלק – חוץ מאשר אתנול מופק מתירס, כי זה, לפי החוק, אינו מפחית את תכולת הפחם. הצרה היא שלא קיים כזה ביו-דלק. כלומר – התקנה היא עורבא-פרח.

ארגוני הסביבה חולקים על תוצאות המחקרים. אפשר להתווכח על המספרים, אבל בל נשלה את עצמנו שאין לחוק עלויות. תושבי קליפורניה חייבים להיות מודעים למעמסה שלקחו על עצמם.

המחקרים התרכזו בעלויות, ולא בדקו תוצאות – הירידה בפליטות.

יעקב

אין תגובות: