31 ביולי 2012

אין חדש תחת ה BEST


קבוצת BEST בראשות ד"ר ריצ'רד מילר פרסמה באינטרנט נייר חדש המנתח ניתוח סטטיסטי את הטמפרטורות העולמיות, כפי שנמדדו לאורך זמן, מאז  1750 ועד היום, על פני היבשה. ראו כאן מאמר סיכום שנכתב על ידי שניים מהמשתתפים במחקר. (יש שם גם לינקים למחקר עצמו, לנתונים ושיטות החישוב).


בערך משנת 1960 ועד היום אין שום הבדל של ממש בין הגרפים של הטמפרטורות שפורסמו בעבר על ידי הגופים השונים ( ( Nasa/Giss, Noaa, CRU, כלומר BEST בעצם מאשרים את הגרפים הנ"ל. אין חידוש במידע אלא אישור, על ידי צורת חישוב שונה, של הידוע מקודם.

בנושא זה ראוי לציין מה שצוין כבר בנובמבר 2011, כאשר BEST פרסמו תוצאות ביניים: התוצאות של בסט מראות קצב התחממות הכי גבוה מבין כול הקבוצות, ופי שניים מאשר הקצב שמראות מדידות הלוויין מאז 1979. כבר אז נמצאו בעיות עם מחקרי בסט, והבענו דעה שהם אינם אמינים.

הנייר החדש, שהוא המשך והשלמה לקודם. הוא הניתוח סטטיסטי יותר מפורט של נתונים קיימים. הוא משחזר אחורה בזמן עד 1750 (לעומת 1850 בנייר הקודם) אבל, מרווחי השגיאה גדולים בתקופה קדומה זו, בגלל מיעוט תחנות מדידה, כך שאין לשחזור זה משמעות רבה. אם אין תחנות מדידה או יש מדידות באיכות נמוכה – אני לא רואה כיצד הסטטיסטיקה מייצרת מידע יש מאין.

עוד חידוש בנייר החדש: הם השוו את גרף הטמפרטורות לגרף אלגוריתמי של עליית ריכוזי הפד"ח, ומצאו תאימות טובה מאד. מכך הם מסיקים שעליית ריכוז הפד"ח, שנפלט על ידי בני אדם, הוא גורם כמעט בלעדי לעליית הטמפרטורות.
על קטע זה (שאלת הייחוס) הגיבה ד"ר קורי ואמרה שזו לא שיטה מדעית להוכחת סיבתיות. תאימות בגרפים אינו הוכחה לסיבה. כלומר טענתם שהסיבה הם בני האדם אינה מבוססת על שיטה מדעית.

בניגוד לפעם הקודמת, הם טוענים כעת שפרסמו את כול הנתונים, שיטות החישוב וקוד המחשב ששימש אותם במחקר. יש להניח שמדענים וסטטיסטיקאים יתיישבו לנבור בחומר, לשחזר תוצאות ולבדוק אם אין שגיאות. כבר עכשיו פרסם הסטטיסטיקאי ויליאם בריגס תגובה מאד שלילית, וטוען שלא הייתה שום התייחסות לחולשות בשיטות עליהן הצביע כאשר פורסמה הוורסיה הראשונה של המחקר, בנוב' 2011. 
  
הפרסום לווה בתרועה תקשורתית גדולה, ובמאמר מערכת של מילר בניו יורק טיימס. מילר התגלה (לא מהיום) כחיה רודפת תקשורת, וכתעמלן מעולה. הוא אומר בצורה דרמאטית שהוא ספקן שחזר בתשובה, ומאמין כעת בכול נפשו שהתחממות היא מעשה ידי אדם.

נותר לנו להמתין לתוצאות הביקורת של אלה שיבדקו את הנייר לעומק.
בינתיים התפרסם באותו יום נייר אחר, המגיע מסקנה הפוכה בדיוק: שכמחצית מה"התחממות" נגרמת על ידי איכות גרועה של תחנות המדידה וצורות ההתאמה והחישוב של הממוצעים, כלומר אינה משקפת את המתרחש בטבע. על כך בקטע הבא.

יעקב

אין תגובות: