23 במאי 2012

מחירי החשמל בבריטניה עלו ב 140%חשבון האנרגיה השנתי הממוצע במשקי הבית הוא כ 1252 ליש"ט, שמהווים כ 11%  מהפנסיה הממוצעת של זוג – ששיעורה 11175 ליש"ט לשנה.
עלות האנרגיה היא עכשיו מקור הדאגה העיקרי של הבריטים (90%), יותר מהעלייה במחירי המזון (77%) או תשלומי המשכנתא (42%).

כשליש מהמשיבים בסקר אמרו שמחירי האנרגיה בבריטניה אינם "ברי השגה".
בעוד ההכנסה הממוצעת עלתה ב 20% מ 2004 עד היום, מחירי האנרגיה עלו ב 140%.
ההוצאה על אנרגיה עלתה מ 1.6% מההכנסה הממוצעת לפני 8 שנים, ל 3.2% מההכנסה הממוצעת היום.

עד כה מהמאמר בטלגרף. הערות שלנו:
הסיבות לעליית מחירי האנרגיה הן אחדות: העלייה במחירי הדלקים (גז, נפט ופחם), הסבסוד הכבד לאנרגיה מתחדשת (בבריטניה – בעיקר – רוח), וסיבה נוספת (זה ניחוש) מחסור בחשמל, שנגרם מאי בניית תחנות כוח.

יותר גרוע מאשר מחירי חשמל גבוהים הוא המצב שאין חשמל בכלל – ניתוקי זרם. זה מה שצפוי לבריטניה בשנים הקרובות, היות והיא סומכת על פתרונות לא מעשיים כמו רוח, ולא בונה תחנות כוח אמיתיות.

יעקב

אין תגובות: