3 במאי 2012

מקור אנרגיה חדש - הידראטים של מתאן.
שר האנרגיה של ארה"ב הודיע על השלמתו המוצלחת של ניסוי היתכנות להפקת גז מתאן משכבות של מתאן הידראטים. הניסוי נערך בחוף הצפוני של אלסקה על ידי משרד האנרגיה בשיתוף חברת קונוקו-פיליפס וחברת הנפט הלאומית של יפאן.
 מתאן הידראטים הם גבישי קרח (בתמונה) הכולאים בתוכם מולקולות של מתאן – גז טבעי. מרבצים ענקיים של מתאן הידרטים מצויים באיזור הארקטי, בכול העולם, הן ביבשה באזורים של פרמה-פרוסט (קרקע קפואה תמיד) והן בקרקעית האוקיינוסים.
הניסוי החל ב 15 לפברואר והסתיים ב 10 לאפריל. תערובת של פד"ח וחנקן הוזרקה לשכבת ההידראטים, והוכח שהפקת גז המתאן אפשרית, כאשר הפד"ח תופס את מקום המתאן בגביש.

המתאן-הידראטים יכולים לשמש כמקור עצום, כמעט בלתי נדלה, של אנרגיה. עדיין אין הערכות לגבי העלות, ויידרשו שנים רבות של מחקר לפני שניתן יהיה להתחיל, אולי, בתכנית הפקה מעשית.
משרד האנרגיה של ארה"ב הקציב כספים להמשך המחקר.

אני מביא את הידיעה כתשובה לאלה השואלים: "מה? תמיד נשרוף נפט?" קשה לנבא מה יהיו מקורות האנרגיה בעתיד, אבל אין סיבה להניח שמה שהיה הוא שיהיה, תמיד.

יעקב

אין תגובות: